Cornelis Lely, geestelijk vader van de IJsselmeerpolders, 10.09

Cornelis Lely, geestelijk vader van de IJsselmeerpolders, 10.09

Vader Lely. Hij was de ziener, de geestelijke vader achter de inpoldering van de Zuiderzee. Zijn plan voor de drooglegging van de binnenzee stuitte aanvankelijk op veel weerstand. Maar uiteindelijk kwam de zogenoemde ‘Zuiderzeewet’ in 1918 door het parlement. De Noordoostpolder, Lelystad en Almere, het was er allemaal niet geweest zonder Lely. De man van de uitspraak: ‘Verover mij dat land’. De biograaf van Lely, Willem van der Ham is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

OVT vanuit Luttelgeest over het Nieuwe Land, Flevoland, boeren en pioniers, Urk en Lelystad, de Oostvaardersplassen en onderduikers, Cornelis Lely zelf en live muziek door Nynke Laverman.