Biografie 'Juliana, Vorstin in een mannenwereld.', 10.15