2014-09-07, OVT 11.05 Sonttolregister

2014-09-07, OVT 11.05 Sonttolregister

We vergeten het vaak, maar Amsterdam en Nederland dankte zijn Gouden Eeuw aan de Oostzeehandel. Met die handel in graan en goederen werd de basis gelegd voor Hollands welvaren. In de zogenoemde Sonttolregisters is allerlei informatie te vinden over de soort bedrijvigheid en scheepvaart uit die tijd. Voor onderzoek naar de Sonttolregisters worden vrijwilligers gezocht. Jan Willem Veluwenkamp legt uit waarom.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

The Queens Guard; Het IS-kalifaat; Files in het oude Rome; Column John Jansen van Galen; Philipp Blom over 1918-1939; Sonttol zoekt vrijwilligers; Vieze Liedjes van vroeger; Spionnenschool Harderwijk