OVT 2014-10-05, 10.05 Vriend en Vijand in de Tachtigjarige Oorlog