OVT 2014-10-05, 10.05 Vriend en Vijand in de Tachtigjarige Oorlog

OVT 2014-10-05, 10.05 Vriend en Vijand in de Tachtigjarige Oorlog

Vriend en vijand in de Tachtigjarige OorlogDe  Tachtigjarige Oorlog. Het ergste wat Nederland ooit overkomen is. Zo leerden we jarenlang op school. Alva, De Bloedraad, De Tiende Penning, de Spaanse furie, de Beeldenstorm, en de Slag bij Nieuwpoort. Het zit allemaal in het vaderlandse collectieve geheugen gegrift, alsof het gisteren gebeurd is. Philips II was de vijand, ons arme volkje was gebruuskeerd, en in 80 jaar wist het zich vrij te vechten van de dwingelandij.Dat is althans het klassieke beeld. Maar zoals altijd in het verleden, was het allemaal veel ingewikkelder. Vijandschap en vriendschap was niet simpel zwart-wit te verdelen. De Geuzen waren niet zomaar ‘onze’ vrienden, ze konden even gemakkelijk ‘onze’ vijand zijn. Zo ervaarden bijvoorbeeld de Martelaren van Gorcum in 1572 bij de bevrijding en inname van Den Briel.  ‘Vriend en vijand’ is het thema van de Maand van de Geschiedenis. In deze eerste uitzending van OVT over vriend en vijand door de eeuwen heen; de Tachtigjarige Oorlog. Met de historici: Judith Pollmann, Raymond Fagel en Luc Panhuysen. Ook in dit uur muziek van theatergroep Kwast die werken uit de 16e en 17e eeuw nieuw leven in blazen. (op 13 december te zien in theater Perdu in Amsterdam)

Dit fragment is onderdeel van

OVT

De Tachtigjarige Oorlog, live vanuit Museum Prinsenhof in Delft, met historici, live muziek, de boeken die je gelezen moet hebben en aandacht voor onze helden Piet Hein en Jan Pietersz Coen