OVT 2014-10-05, 11.30 Piet Hein en Jan Pieterszoon Coen