OVT 2014-10-12, 10.37 De Column door Nelleke Noordervliet