OVT 2014-10-26, 10.05, Het Geelvinck Hinlopen Huis

OVT 2014-10-26, 10.05, Het Geelvinck Hinlopen Huis

Wat is er allemaal te zien in het 17-eeuwse grachtenpand, vol stijlkamers met pianola’s, waar OVT te gast is? Een kleine rondgang met de heer Buisman, eigenaar van het pand en kenner en liefhebber van de geschiedenis van het huis en zijn families.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Als slot van de Maand van de Geschiedenis de uitreiking van de Libris Geschiedenis Prijs in Museum Geelvinck Hinlopen Huis. De column van Nelleke Noordervliet, een aanloop naar de Val van de Muur op 9 november 25 jaar geleden en live muziek door de Trombadours

advertentie