OVT 2014-11-09, 10.00-11.00 De Muur viel 25 jaar geleden !