OVT 2014-11-09, 10.37 De column van Philip Freriks