OVT 2014-11-09, 11.25 Het Spoor Terug, Kinderdorp Neerbosch, deel 2