OVT

OVT

De Colt dood ?; Luther is een anti-semiet; column Philip Freriks; Magna Carta; Explosief Verleden; de Zonnewende; Strijd om de Wadden; Het Spoor Terug, het Noorderbergkwartier in Deventer

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OVT 21 juni 2015, 10:00-11:00, 1e uur

vanaf 00:04:25

Coltfabriek bijna failliet; Luther - antisemiet; Column Philip Freriks; Magna Carta; Nanci Adler

De Colt, over en uit ? 10.06

vanaf 00:07:23

Het is het lievelingswapen van Hollywood, en we kunnen ons Lucky Luke noch John Wayne voorstellen zonder Colt. Maar de glamorous revolver wordt misschien wel nooit meer gemaakt. Want na bijna 180 jaar staat de fabriek op de rand van een faillissement. Wapendeskundige en verzamelaar Henk Bouwman is te gast en brengt een antieke Colt mee.

Maarten Luther Antisemiet ?, 10.14

vanaf 00:14:27

Over twee jaar, in 2017, viert protestants Nederland 500 jaar Reformatie, want dan is het precies vijf eeuwen geleden dat een monnik zijn stellingen ter verbetering van de roomse kerk spijkerde op een kerkdeur in Wittenberg. Toch moet de feeststemming wat getemperd vinden rabbijn Raphael Evers, rabbijn Menno ten Brink en het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Luther was namelijk een eersteklas anti-semiet, en wellicht zou het mooi zijn als de Protestantse Kerken in Nederland een excuus maken voor deze weeffout in de theologie van de grote reformator.Rabbijn Evers en Lutherkenner en theologe Sabine Hiebsch zijn te gast

De column van Philip Freriks, 10.29

vanaf 00:28:18

De column van Philip Freriks

Magna Carta, 10.32

vanaf 00:32:32

Alweer 800 jaar geleden werden op een stukje schaapsperkament 63 eisen opgeschreven door 25 Engelse baronnen die geen zin meer hadden in de oorlogen uitvechten en financieren van hun Koning. Met tegenzin tekende de vorst op 15 juni 1215 het document, ook namens zijn erfgenamen, om het vervolgens te negeren. Hij werd gesteund door de Paus die het nietig verklaarde. Desondanks wordt het nu een van de belangrijkste documenten ter wereld geacht. De Britten claimen met hun Magna Carta de eerste rechtsstaat en mensenrechten ter wereld. De Magna Carta zou de basis zijn voor de Acte van Verlatinghe, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, De Franse Revolutie; en inspiratiebron voor Ghandi, Nelson Mandela en recenter voor de Amerikaanse rapper Jay Z. Kenner van Groot-Brittanie Peter Brusse vertelt in OVT over de Magna Carta en hoe de Engelsen ermee omgaan.

Nanci Adler, Regimeverandering, herinnering

vanaf 00:44:23

Afgelopen week is de historica Nanci Adler benoemd tot hoogleraar ‘Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen’ aan de Universiteit van Amsterdam. Haar hoogleraarschapstitel is een hele mond vol, maar het komt erop neer dat zij gaat onderzoeken hoe men in probleemlanden als de voormalige Sovjet Unie en bijvoorbeeld in het voormalige Joegoslavië omgaat met het explosieve en pijnlijke verleden. Nanci Adler komt praten over het ‘verkeerde verleden’ in Rusland en haar leeropdracht.

OVT 21 juni 2015, 11:00-12:00, 2e uur

vanaf 01:04:31

Zonnewende; Wadden; Het Spoor Terug, Noordenbergkwartier Deventer

De Zonnewende, 11.06

vanaf 01:05:45

Zondag 21 juni is de langste dag. De zon staat dan op haar hoogste punt. Al in schriftloze culturen en overal ter wereld wordt dit moment gevierd en vereerd. Zo verzamelen zich tienduizenden belangstellenden jaarlijks bij de prehistorische steencirkel Stonehenge in Engeland want dan alleen komt de zon precies op achter de Heelsteen. Ook in Nederland komen nu nog druïden, heksen en wichelroedelopers jaarlijks bij elkaar om de zonnewende te ervaren. Cultuurhistoricus Gerard Rooyakkers vertelt in OVT over de festiviteiten, rituelen en mythes rondom het solstitium -- Latijnse naam zonnewende -- hoe de kerk ermee omging en waarom ook voor de nieuwe heidenen dit een belangrijk moment is.

Waddenzeeoorlog, 11.13

vanaf 01:13:10

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Wadden Vereniging schreef de Nederlandse schrijver Kester Freriks Kleuren van het Wad. Daarin schetst hij de ontwikkeling van deze bijzondere natuurbescherming in Nederland en vooral hoe een bedreigde zee op de lijst van het Werelderfgoed kwam. De auteur is te gast (De kleuren van het wad, auteur: Kester Freriks, uitgeverij: Van Gorcum).

Het Spoor Terug, Noordenbergkwartier in Deventer

vanaf 01:25:25

Actie om het NoordenbergkwartierHalf ontvolkt, veel dichtgetimmerde en verkrotte woningen, waarvan er al heel wat zijn platgegooid. Zo ziet het Noordenbergkwartier in Deventer er in 1975 uit. Als het aan het gemeentebestuur ligt, maakt de ooit zo populaire volksbuurt met z’n steegjes en kleine winkeltjes plaats voor brede toegangswegen en parkeergelegenheid voor de binnenstad. Maar dan komen buurtbewoners tegen de plannen in verzet, naar aanleiding van een filmpje van de plaatselijke Kabel Omroep Deventer over het verval van de buurt.Tien jaar na aanvang van de buurtactie, ziet de wijk er heel anders uit. De krotten zijn opgeknapt en de gaten opgevuld met nieuwbouw en een groot deel van de ooit verdreven bewoners is teruggekeerd. Paul van der Gaag trok naar het Noordenbergkwartier en reconstrueerde de buurtactie voor het Spoor Terug

advertentie