OVT

OVT

Griekenland als bakermat van de democratie, Heintje en zijn kinderarbeid, het verraad van Göring, de column van Nelleke Noordervliet, Omar Sharif, Schedelmeetkunde, Keizerinnen in het Byzantijnse Rijk en 100 jaar Cabaret in Het Spoor Terug

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OVT 12 juli 2015, 10.00-11.00, 1e uur

vanaf 00:02:55

Griekenland en democratie, Kinderarbeid door Heintje ?, het telegram van Göring aan Hitler, de column van Nelleke Noordervliet, Omaf Sharif, Schedelmeting

Bakermat Griekenland, 10.04

vanaf 00:04:08

De democratie heeft gewonnen. Het was een veelgehoorde kreet na het referendum waarin Griekenland ‘nee’ zei tegen de economische dwingelandij van Europa. Griekenland beriep zich op haar cadeau aan Europa en de wereld, die haar nu zo slecht behandelt.Maar hoe zit het eigenlijk met die klassieke democratie in het oude Griekenland en dankt Europa zijn democratische huis eigenlijk wel aan de Grieken? Classicus Anton van Hooff, auteur van ‘Athene. Het leven van de eerste democratie’, is te gast.

Heintje en de kinderarbeid, 10.14

vanaf 00:14:36

Er was het kinderwetje tegen kinderarbeid van de liberaal Van Houten uit 1874. Een begin, daarna werd kinderarbeid steeds strenger aangepakt, zo streng zelfs dat de ‘nachtegaal uit Blijerheide’, Heintje Simons, uitweek naar Duitsland. Bij de invoering van de zogenoemde ‘nadere regeling op kinderarbeid’, die deze week ingaat, een korte terugblik op het ‘lijden van Heintje’, dankzij de arbeidsinspectie in de jaren 60.

Het verraad van Göring, 10.20

vanaf 00:20:17

Het bracht een kleine 50.000 dollar op: Het telegram dat Hermann Göring op 23 april 1945 stuurde aan zijn führer. Göring begreep best, schreef hij, dat Hitler, verschanst in zijn bunker, met handen en voeten gebonden was, en hij, Göring, wilde daarom, als formeel tweede man, de leiding over het rijk best overnemen. Het leverde hem de beschuldiging van hoogverraad op, en de eeuwige woede van Hitler, die nog slechts zeven dagen zou duren, want op 30 april pleegde de führer zelfmoord. Historicus en Hitlerkenner Wim Berkelaar is te gast

De column van Nelleke Noordervliet, 10.31

vanaf 00:30:54

De column van Nelleke Noordervliet

Omar Sharif, 10.35

vanaf 00:35:25

Afgelopen vrijdag overleed acteur Omar Sharif. Sharif was zeer populair in de jaren 60 en 70 en onder andere bekend van zijn rollen in Lawrence of Arabia en Dr. Zhivago. Zijn carrière wordt besproken door filmrecensent Jos van den Burg.

Schedelmeetkunde, 10.41

vanaf 00:40:56

Schedelmetingen en huidskleuronderzoek. Het waren gewone bezigheden gedurende de 19e eeuw. Meten was weten, en dat gold ook voor onze kennis van de menselijke soort. Objectieve categorisering heette het werk van de zogenoemde fysisch antropologen. Dat hun rassenkunde nadien in zeer kwaad daglicht kwam te staan, dat er superioriteitswaan mee zou worden gelegitimeerd, konden zij niet of nauwelijks voorzien. Toch dringt de erfenis van de rassenkundigen verder door dan ons lief is. Ingesleten denkbeelden over normaal en niet-normaal, beschaafd en achterlijk uiterlijk, zitten dieper in ons innerlijk behang dan we voor wenselijk houden. Een gesprek met Fenneke Sysling, schrijfster van ‘De onmeetbare mens’, een studie over schedelmeting en rassenkunde in ‘Ons Indië; en met Linda Roodenburg, die het boek ‘Zie de mens’ schreef, over de invloed van eugenetica en rassenkunde op onze waarneming.

OVT 12 juli 2015, 11.00-12.00, 2e uur

vanaf 00:57:57

Keizerinnen in het Byzantijnse Rijk en Het Spoor Terug, Cabaret, deel 1

Keizerinnen, 11.04

vanaf 00:58:48

Maar liefst 99 keizerinnen telde het Byzantijnse keizerrijk gedurende de elf eeuwen dat het bestond. Ze waren vroom, soms machtig en vals, soms gewoon goed, en vaak relatief weinig invloedrijk. Vaak kwamen ze uit de hogere kringen, maar af en toe ook uit de krochten van Byzantium. Twee ervan kwamen zelfs uit de prostitutie. Classicus en byzantijnoloog Hein L. van Dolen schreef ‘Passie, intriges en politiek. Spraakmakende keizerinnen van Byzantium’. Hij is te gast.

Het Spoor Terug, 100 jaar caberet, deel 1, 11.12

vanaf 01:06:58

Een vierdelige serie uit 1995 van de verleden jaar overleden VPRO-programmamaakster Lida Iburg over verboden liedjes en teksten uit het cabaret. Beginnend in 1895 bij het eerste optreden van Eduard Jacobs tot aan de dag van vandaag. Waarbij steeds dezelfde drie taboes weer boven komen: God, Seks & Oranje.

advertentie