OVT

OVT

Denemarken neemt vluchtelingen bezit af; voorverkiezingen in de VS; de column van Nelleke Noordervliet; Zenobia en Palmyra; Nooit Meer Slapen verfilmd; De Bezeten Wereld; het Spoor Terug: Shakespeare voor de vluchtelingen

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OVT 31 januari 2016, 10.00-11.00 1e uur

vanaf 00:00:03

Vluchtelingen bezit afnemen; Amerika, voorverkiezing; de column door Nelleke Noordervliet; Koningin Zenobia en Palmyra; boek W.F. Hermans, Nooit Meer Slapen verfilmd

Vluchtelingen in Denemarken bezit afgenomen, 10.06

vanaf 00:02:25

Het Deense parlement nam deze week nieuwe maatregelen om de kosten van de vluchtelingencrisis te beperken. Voortaan moeten asielzoekers geld en waardevolle spullen inleveren om zo bij te dragen aan hun opvang. Internationale mensenrechtenorganisaties, de VN-vluchtelingenorganisatie en de Europese Commissie waren fel tegen dit plan. Hoe uniek is het dat vluchtelingen worden beroofd terwille van de kosten van hun verblijf? Historica Marlou Schrover is te gast.

Voorverkiezingen in Iowa, 10.15

vanaf 00:11:07

Volgende week beginnen de Amerikaanse verkiezingen met de primaries in Iowa, waarbij de verkiezingskandidaten worden gekozen. Het beloven ongekend en zelfs voor Amerika ongehoord harde verkiezingen te worden. Erger nog dan de verkiezingen van 1988 waar door George Bush de toon werd gezet. De Amerikanisten Hans Veldman en Jan van Ewijk zijn te gast.

Column Nelleke Noordervliet, 10.26

vanaf 00:22:18

De column door Nelleke Noordervliet

Nooit meer slapen, 10.30

vanaf 00:27:20

Deze week ging de verfilming van Hermans klassieker 'Nooit meer slapen' in première, in het Engels verfilmd onder de titel Beyond Sleep. Het boek werd gepubliceerd in 1966, en vertelt het verhaal van de jonge geoloog Alfred Issendorf die in het moerassige noorden van Noorwegen geologisch onderzoek gaat verrichten om een hypothese van zijn leermeester en promotor Sibbelee te staven. De hoofdfiguur hoopt dat hem op deze reis iets groots te wachten staat, en dat zijn naam na deze trip vanzelf vereeuwigd is. Vanzelfsprekend blijkt de werkelijkheid op z’n Hermans teleurstellend. De biograaf van Hermans, Willem Otterspeer, ging naar de film en is te gast.

Zenobia en Palmyra, 10.47

vanaf 00:44:06

Palmyra, de stad van de duizend zuilen, is het zoveelste monument waar IS haar iconoclastische handen niet van af kan houden. Palmyra was lange tijd symbool van nationale antiwesterse trots in Syrië. Nu wordt de stad door IS verwoest, als heidens centrum, en natuurlijk om het westen te provoceren. Classicus Diederik Burgersdijk komt praten over de vernielingen, ‘de barbaar in onszelf’ en over de vredesvorstin Zenobia. Op 4 februari 2016 houdt Burgersdijk in het Rijksmuseum voor Oudheden de eerste Zenobia-lezing.

OVT 31 januari 2016, 11.00-12.00, 2e uur

vanaf 00:54:17

Panel De Bezeten Wereld over Jitse Akse, Het Spoor Terug, tekst Shakespeare over vluchtelingen

De Bezeten Wereld, panel, over Jitse Akse, 11.06

vanaf 00:56:08

Jitse Akse’s eigenmachtige deelname aan een gewelddadige buitenlandse oorlog roept de vraag op of zo’n optreden geoorloofd is. Juridisch en staatsrechtelijk mag zoiets niet. De Spanjestrijders tegen de fascistische leider Franco verloren er in de jaren dertig hun Nederlandse nationaliteit door, terwijl veertig jaar later heel Nederland de Israëlgangers stond toe te juichen die Israël bijstonden tijdens de zesdaagse oorlog in 1967. Wat wel en niet mag, is kennelijk niet alleen een juridische maar ook een morele vraag. In het opiniepanel ‘de Bezeten Wereld’ bespreken panelleden daarom zondag 31 januari de volgende stelling:‘Je eigen oorlog kiezen mag nooit’ met Wim Berkelaar en Tamarah Benima

Het Spoor Terug; Shakespeare's Vluchtelingen, 11.23

vanaf 01:13:22

In de British Library in Londen ligt de enige toneeltekst in Shakespeare's handschrift die bewaard gebleven is. En het is een van de weinige van zijn teksten die nooit in het Nederlands zijn vertaald. Het is een toespraak van Thomas More, uit het gelijknamige toneelstuk waaraan Shakespeare op bescheiden schaal heeft meegewerkt. In die speech roept Thomas More de Londenaren op om zich het lot van de vele vluchtelingen in de stad aan te trekken. Het is een overtuigende speech, die de vreemdelingenhaat voor een tijdje tempert. In deze Spoor Terug gaat Mathijs Deen op zoek naar het wonderlijk tijdloze verhaal van Shakespeare en de vluchtelingen.

advertentie