OVT 2015-02-15, 10.23 Koran Kritiek

OVT 2015-02-15, 10.23 Koran Kritiek

Bestaat er zoiets als historische Korankritiek? Het duurde ruim 100 jaar en misschien wel langer voordat in het Westen de Bijbel gelezen kon worden als een historisch boek, maar hoe zit het met de Koran? Anton van Hooff ging als voorzitter van ‘De Vrije Gedachte’ op uitnodiging naar Istanbul om te praten over de Koran en de geschiedenis.Hij komt praten over Koran- en Bijbelkritiek

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Jemen, Bijbel en Koran, column Philip Freriks, Willem Mengelberg, Geschiedenis Online Prijs, Geaarde Kunst, Gronings Gas

advertentie