2015-02-22, OVT 10.18 Bank en burger in de Gouden Eeuw