Trendbreuk Hamas ?, 10.05

Trendbreuk Hamas ?, 10.05

Hamas roept in een nieuw manifest niet langer op tot de vernietiging van Israël, maar in hetzelfde document erkent het evenmin het bestaansrecht van Israël. Het manifest, het eerste sinds 1988, wordt gezien als een grote politieke ommezwaai. Maar is het ook een breuk van de organisatie met haar gewelddadige verleden?Arabist Leo Kwarten is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Met deze week: het manifest van Hamas; wie was Willem Elsschot; onze nieuwe columnist Cynthia McLeod; wat is fascisme; veertiende-eeuwse populair-religieuze muziek; het Duitse verantwoordelijkheidsgevoel rond 4 mei en in het Spoor Terug een documentaire over de politieke strijd tegen abortus.

advertentie