Herrie om twee minuten stilte: protest over de Dodenherdenking