Ovt

Ovt

Presentatie: Michal Citroen en Jos Palm 10.00-11.00: In het blad Medisch Contact wordt deze week gepleit voor het afschaffen van het beroepsgeheim voor artsen. De meldcode kindermishandeling van de KNMG is te terughoudend. Om kinderen, toch een van de meest kwetsbare patiëntengroepen, goed te beschermen moeten hulpverleners handelen naar de plicht die de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst hen oplegt. Prof. Eddy Houwaart, hoogleraar in de Geschiedenis der Geneeskunde over de geschiedenis van het beroepsgeheim. De column van de actrice, regisseuse, schrijfster Cox Habbema Live vanuit studio Desmet met 'In Europa Salon'. Geert Mak praat met gasten over gebeurtenissen in het jaar dat vanavond centraal staat in de aflevering van In Europa. Afl. 4: 1915 Met: medisch historicus Leo van Bergen, auteur van 'Zacht en Eervol. Lijden en sterven in een Grote Oorlog', een boek over het lichamelijk en psychische leed van de soldaten in de loopgraven van 1914-1918' en de militair-historicus Wim Klinkert. 11.00-12.00: Morgen verschijnt het zevende deel in de reeks parlementaire geschiedenis: Regeren zonder Rood, Het kabinet De Quay 1959-1963'. Een van de zaken die in het boek worden belicht is de kwestie die op 22 december 1960 in de Tweede Kamer losbarst, in de overlevering bekend als de Jenevercrisis. Alexander van Kessel, medeauteur van het boek, over deze Jeneverkwestie. 'Rechters in oorlogstijd. De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaal-socialisme en bezetting'. De titel van de dissertatie van Derk Venema over het doorwerken van de rechterlijke macht in de Tweede Wereldoorlog. De houding van de rechters in oorlogstijd is bekritiseerd door het verzet, collega's en vakgenoten. De rechters werden beticht van collaboratie met de vijand, terwijl ze juist ook juridische argumenten en mogelijkheden zouden hebben om er tegenin te gaan. Ook het feit dat de Hoge Raad, de hoogste rechtsmacht in Nederland, zich niet heeft verzet, wordt door velen betreurd. Maar hadden de rechters wel een realistische keuze? Het is onmogelijk om aan te tonen dat collectief verzet van de rechterlijke macht tegen het bezettingsregime meer voordelen voor de bevolking zou hebben opgeleverd. Zo stelt Derk Venema. 11.25 Het Spoor terug: Te midden van haar volk (dl.2) Portret in 2 delen van Wilhelmina, prinses en koningin der Nederlanden Vijfenveertig jaar geleden overleed prinses Wilhelmina, die vanaf 1898 vijftig jaar lang koningin der Nederlanden was geweest. De dagen daaropvolgend was Nederland in rouw. Vier avonden lang werd een klankbeeld van de overleden koningin uitgezonden, met citaten uit haar autobiografie Eenzaam maar niet alleen, met interviews van mensen die haar gekend hebben (ook als jong meisje) en met oude radiofragmenten. Een bewerking van een portret uit 1962 van Herman Felderhof en Kees Middelhoff Samenstelling: Gerard Leenders

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Beroepsgeheim artsen

vanaf 00:05:56

In het blad Medisch Contact wordt deze week gepleit voor het afschaffen van het beroepsgeheim voor artsen. De meldcode kindermishandeling van de KNMG is te terughoudend. Om kinderen, toch een van de meest kwetsbare patiëntengroepen, goed te beschermen moeten hulpverleners handelen naar de plicht die de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst hen oplegt. Prof. Eddy Houwaart, hoogleraar in de Geschiedenis der Geneeskunde over de geschiedenis van het beroepsgeheim.

Column Cox Habbema: Boelie van Leeuwen

vanaf 00:14:51

De column van de actrice, regisseuse, schrijfster Cox Habbema. Vandaag over de deze week overleden Antiliaanse schrijver Boelie van Leeuwen

In Europa salon over het jaar 1915, 2 dec 2007

vanaf 00:18:51

In Europa salon, afl. 4: 1915, Eerste Wereldoorlog

vanaf 00:18:51

Live vanuit studio Desmet met 'In Europa Salon'. Geert Mak praat met gasten over gebeurtenissen in het jaar dat vanavond centraal staat in de aflevering van In Europa. Afl. 4: 1915 Met: medisch historicus Leo van Bergen, auteur van 'Zacht en Eervol. Lijden en sterven in een Grote Oorlog', een boek over het lichamelijk en psychische leed van de soldaten in de loopgraven van 1914-1918' en de militair-historicus Wim Klinkert. ‘In Europa, reizen door de twintigste eeuw’ – Geert Mak (herziene uitgave), uitg. Atlas, isbn 978 90 450 0372 6

Jeneverkwestie

vanaf 01:05:42

Morgen verschijnt het zevende deel in de reeks parlementaire geschiedenis: Regeren zonder Rood, Het kabinet De Quay 1959-1963’. Een van de zaken die in het boek worden belicht is de kwestie die op 22 december 1960 in de Tweede Kamer losbarst, in de overlevering bekend als de Jenevercrisis. Alexander van Kessel, medeauteur van het boek, over deze Jeneverkwestie. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, Deel 7: ‘Regeren zonder Rood, Het kabinet De Quay 1959-1963’ – J.W. Brouwer/J. Ramakers, uitg. Boom, isbn 9789085063544

Rechters in oorlogstijd

vanaf 01:12:12

‘Rechters in oorlogstijd. De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaal-socialisme en bezetting’. De titel van de dissertatie van Derk Venema over het doorwerken van de rechterlijke macht in de Tweede Wereldoorlog. De houding van de rechters in oorlogstijd is bekritiseerd door het verzet, collega’s en vakgenoten. De rechters werden beticht van collaboratie met de vijand, terwijl ze juist ook juridische argumenten en mogelijkheden zouden hebben om er tegenin te gaan. Ook het feit dat de Hoge Raad, de hoogste rechtsmacht in Nederland, zich niet heeft verzet, wordt door velen betreurd. Maar hadden de rechters wel een realistische keuze? Het is onmogelijk om aan te tonen dat collectief verzet van de rechterlijke macht tegen het bezettingsregime meer voordelen voor de bevolking zou hebben opgeleverd. Zo stelt Derk Venema.

Spoor terug: Wilhelmina, deel 2

vanaf 01:24:36

Het Spoor terug: Te midden van haar volk (dl.2) Portret in 2 delen van Wilhelmina, prinses en koningin der Nederlanden Vijfenveertig jaar geleden overleed prinses Wilhelmina, die vanaf 1898 vijftig jaar lang koningin der Nederlanden was geweest. De dagen daaropvolgend was Nederland in rouw. Vier avonden lang werd een klankbeeld van de overleden koningin uitgezonden, met citaten uit haar autobiografie Eenzaam maar niet alleen, met interviews van mensen die haar gekend hebben (ook als jong meisje) en met oude radiofragmenten. Een bewerking van een portret uit 1962 van Herman Felderhof en Kees Middelhoff Samenstelling: Gerard Leenders Stem Wilhelmina: Nel Kars

advertentie