Ovt

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag en Mathijs Deen

10.00-11.00:

Live vanaf het Winternachtenfestival in Den Haag. Thema: Het spel van de regels.

Met muziek van de Antilliaanse zanger-percussionist Victor Sams.

In de loop van dit jaar krijgt Nederland er drie gemeentes bij: Saba, St Eustatius en Bonaire. Dat betekent voor die eilanden een enorme bestuurlijke aanpassing. De hele Nederlandse gemeentelijke regelgeving moet worden ingevoerd.
Gert Oostindie, historicus en direkteur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde , geeft in een historisch overzicht van de Antillen aan, op welke manier het koninkrijk in de loop van de geschiedenis heeft geprobeerd om regelsystemen aan de eilanden op te leggen.
Gilbert Wawoe, oud lid van de Raad van State, was nauw betrokken bij het overgangsproces van de drie eilanden. Hij vertelt over de soms wonderlijke bestuurlijke en juridische problemen die gepaard gingen met deze unieke staatkundige verandering. Wat gebeurt er als je probeert Nederlandse wetten te laten gelden voor (sub)tropische eilanden?

De column van de schrijfster Nelleke Noordervliet

Vorige week overleed de eerste president van Suriname Johan Ferrier. Ook bekend als meesterverteller. Hij schreef die verhalen op in het Grote Anansiboek, dat in het voorjaar opnieuw wordt uitgebracht.
Met Journalist John Jansen van Galen, auteur van ‘Laatste gouverneur, eerste president.De eeuw van Johan Ferrier, Surinamer’ over Ferrier en met de schrijfster en dochter van Ferrier Cynthia McLeod.
Het grote Anansiboek van Johan Ferrier zal in mei bij uitgeverij Conserve verschijnen. 

11.00-12.00:

Een gesprek met Theo Para over zijn boek ‘De schreeuw van Bastion Veere’, verzamelde stukken over de rechtsorde in Suriname.
Op 8 december 1982 werden vijftien voorvechters van democratie in Suriname zonder vorm van proces doodgeschoten in Bastion Veere van Fort Zeelandia. Pas in 2007 begon de strafzaak tegen Bouterse en volgelingen

11.25 Het Spoor terug: Le Canard (1950 – 1957), deel 2
Een tweeluik over de sociëteit en galerie Le Canard, die 60 jaar geleden haar deuren opende. In dit centrum van de avant-garde exposeerden de Cobra-schilders, hielden de Vijftigers lezingen en musiceerden jazz-musici. Tom Rooduijn spreekt met toenmalige bezoekers en kunstenaars van Le Canard en schetst behalve de geest van vernieuwing en experiment ook een portret van de oprichter, zijn vader Hans Rooduijn.

advertentie