Tegenlicht

Dichter op Nederland

Door de val van het kabinet krijgt Nederland in 2012 geen echte troonrede. Maar nooit snakten we zo hardnekkig naar een verhaal over hoe het ons vergaat en waar we heengaan.

Tegenlicht komt – twee dagen voor de verkiezingen – met zijn hoogsteigen troonrede voor ons geplaagde land.  Ramsey Nasr, onze Dichter des Vaderlands, is de gids van dienst. Hij neemt ons mee naar de werkelijkheid van Nederland op een keerpunt.

bijlagen

Met als uitgangspunt de gedachte: over onszelf zijn we eigenlijk heel tevreden, maar over het land maken we ons grote zorgen. Dat gevoel hangt samen met het besef van waar we vandaan komen: geobsedeerd door welvaart, alles reducerend tot meetbaar geluk op de economische thermometer, verdrinkend in mateloosheid. Door onze vrijheden de das omgedaan. We beseffen dat we op een keerpunt staan, maar hoe we met die nieuwe werkelijkheid om moeten gaan, daar hebben we geen idee van. Hoe geven we Nederland een duurzaam perspectief?

hoe mooi zou het zijn
als iemand ooit als een tweedehands godheid
rijm voor rijm een land zou bouwen
voor dit volk dat zijn volk mist


hier, in de open kuil van onze ziel
juist hier zou iets groots kunnen worden verricht
laat ons beginnen met een gedicht

Ramsey Nasr - fragment uit: ‘Ik wou dat ik twee burgers was’

biografieën

 • Ramsey Nasr maakt voor Tegenlicht de stand van het land op, samen met de bestuurders van een politievakbond, een academisch ziekenhuis en een scholengemeenschap. Vlaggendragers van de drie grote pijlers waarop ons land rust: Veiligheid, Zorg en Onderwijs. Tussen frustratie, hoop en daadkracht tonen zij hoe we ons land voorbij de crisis kunnen voeren, om het te laten bloeien en groeien.

  Uitzending: 10 september 2012
  Regie: Kees Brouwer
  Research: Maren Merckx
  Productie: Helen Goossens
  Eindredactie: Henneke Hagen, Jos de Putter en Frank Wiering

  meer zoals 'dichter op nederland'