De vakbond van schoonmakers, 'Schoongenoeg', is onderdeel van FNV Bondgenoten. De vakbond komt op voor de belangen van schoonmakers. 'We moeten steeds harder werken, in steeds minder tijd.'

Directe Democratie

De schoonmakers zijn voortrekkers van een meer democratische structuur binnen vakbonden. 'De contouren van de nieuwe vakbeweging zijn al zichtbaar bij de schoonmakers.' zo meldt de Volkskrant in december 2011. 'Bij hen zijn niet de kaderleden de baas, maar de gewone mensen.'

Era van Respect

De vakbond van schoonmakers vecht sinds 2006 voor eerlijke arbeidsvoorwaarden voor schoonmakers in Nederland. 'In 2010 kwam voor het eerst een groep schoonmakers in opstand. Onze collega’s legden tijdens een lange staking van 9 weken (de langste in Nederland sinds 1933) de vinger op de zere plek. Hun opstand was het begin. Als we écht vooruit willen, moeten we in hun voetsporen treden.' Zo motiveert Khadija Tahiri-Hyati, de President van de Vakbond van Schoonmakers, de schoonmakers om zich in te zetten. 'Wij willen praten, overleggen, luisteren en wachten. Maar als het nodig is, staan we op. En stappen we in het licht! Het Tijdperk van Onzichtbaarheid is geweest. De Era van Respect is gekomen.'

Vergaderen

De vakbond van schoonmakers wil de werkers zelf mobiliseren. Eind oktober werd door de Vakbond van Schoonmakers (voor één jaar) het Schoonmakersparlement gekozen. Het parlement bestaat uit 75 schoonmakers uit het hele land, overtuigd van hun eigen kracht en trots op hun vak. Tijdens de acties in 2010 is het comité Steun de Schoonmakers opgericht. 'De strijd van de schoonmakers is niet alleen van belang voor de schoonmaakbranche, maar voor iedereen die de komende tijd getroffen dreigt te worden door verslechteringen,' zegt voorzitter Rob Marijnissen van het comité. 'De schoonmakers laten ook zien hoe een nieuwe vakbeweging er uit moet zien: strijdbaar, democratisch, en gebaseerd op de kracht van de mensen zelf,' voegt hij daar aan toe.

De start van de nieuwe vakbeweging is nu!

FNV Bondgenoten, de vakbondsvereniging waar de schoonmakers onderdeel van zijn, wil graag deel uitmaken van een sterke Nieuwe Vakbeweging, waarbij de leden het laatste woord hebben. De bond is bereid zich in sectoren op te splitsen die zelfstandig via het nieuwe ledenparlement het beleid gaan bepalen. Op 21 en 22 maart 2013 houdt FNV Bondgenoten haar reguliere, vierjaarlijkse congres.