Reacties op de aflevering 'Zero days'

De uitzending 'Zero days' maakte veel mensen ongerust en bewust van de donkere wereld van hacken, die zij daarvoor nog niet kenden.

Vraagtekens

Tijdens de uitzending maakten veel mensen voor het eerst kennis met 0days, bij sommigen ging de terminologie echter hun 'black hat' te boven. 

Aandacht

Veel twitteraars waren blij met de aandacht die er aan dit onderwerp werd besteed.

Kritiek op de overheid

Vol ongeloof reageerden velen op de huidige staat van online beveiliging vanuit de Nederlandse overheid en het leger.

Angst

Ook boezemden de mogelijke gevolgen en mate van abstractheid bij de twitteraars de nodige angst in.

Ethiek van hackers

Op de vraag of deze angst terecht is of dat men kan vertrouwen op de ethiek van hackers waren de reacties voornamelijk wantrouwend.

De vraag blijft of deze abstracte problemen van invloed zijn op ons dagelijks leven.