Nanci Adler, Regimeverandering, herinnering

Nanci Adler, benoemd tot hoogleraar

Nanci Adler, Regimeverandering, herinnering

Nanci Adler, benoemd tot hoogleraar

Afgelopen week is de historica Nanci Adler benoemd tot hoogleraar ‘Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen’ aan de Universiteit van Amsterdam. Haar hoogleraarschapstitel is een hele mond vol, maar het komt erop neer dat zij gaat onderzoeken hoe men in probleemlanden als de voormalige Sovjet Unie en bijvoorbeeld in het voormalige Joegoslavië omgaat met het explosieve en pijnlijke verleden. Nanci Adler komt praten over het ‘verkeerde verleden’ in Rusland en haar leeropdracht.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

De Colt dood ?; Luther is een anti-semiet; column Philip Freriks; Magna Carta; Explosief Verleden; de Zonnewende; Strijd om de Wadden; Het Spoor Terug, het Noorderbergkwartier in Deventer