Argos

Mensensmokkel

Argos

Mensensmokkel

Argos gaat vandaag over mensensmokkel. Volgens de overheid een toenemend probleem waartegen hard moet worden opgetreden. De Tweede Kamer beslist binnenkort over het verhogen van de gevangenisstraf voor mensensmokkel en het openbaar ministerie komt volgende maand met een plan van aanpak om mensensmokkel tegen te gaan. Maar wat zijn de gevolgen voor de asielzoekers, van wie een groot deel Nederland alleen maar kan bereiken met behulp van een mensensmokkelaar? Kunnen zij straks hun land van herkomst nog wel ontvluchten? En werkt een strengere aanpak mensensmokkel juist niet in de hand?
Argos duikt in de wereld van de mensensmokkel, traceert smokkelroutes, praat met de smokkelaars zelf en met vluchtelingen die van de smokkelaars afhankelijk zijn.


---------
Persbericht:
Proef marechaussee met CO2-apparaat om mensensmokkel op te sporen

De Nederlandse marechaussee doet op dit moment een proef met een speciaal CO2-meetapparaat om mensensmokkel op te sporen. Dat blijkt uit Argos.
Het apparaat wordt nu voor het eerst beproefd langs de autosnelweg (A-12 bij grenspost Bergh). Als het bevalt, aldus groepscommandant G. Klaassen van de vliegende brigade (Mobiel Toezicht Vreemdelingen) van de marechaussee in Zevenaar, wordt het apparaat voor het hele mobiele vreemdelingentoezicht in Nederland aangeschaft.

Het gaat om een apparaat, afkomstig uit Canada, waarmee de hoeveelheid CO2 in een afgesloten ruimte gemeten kan worden. Uit de hoeveelheid CO2 kan men afleiden of er mensen binnen aanwezig zijn. Op deze manier kan de marechaussee op een eenvoudige manier, zonder de containers en vrachtwagens open te maken, mensensmokkel opsporen.
Het CO2-apparaat werd eerder uitgeprobeerd in Hoek van Holland en IJmuiden om mensensmokkel in containers op te sporen. Na de vliegende brigade in Zevenaar gaan de andere vliegende brigades in het land proef draaien met het apparaat.
Groepscommandant Klaassen: "Je hoeft niet elke keer vrachtwagens compleet open te maken. Dan hoeven er niet elke keer andere instanties bij te komen, want wij hebben niet alle bevoegdheden en daarom zou het beter zijn dat we een dergelijk apparaat hebben".
Het apparaat werd in Nederland ooit eerder ingezet bij de treinkapingen.

Groepscommandant Klaassen vertelt in Argos ook dat de marechaussee bij de opsporing van mensensmokkel gebruik gaat maken van geheime opsporingsmethodes - methodes die kort geleden nog ter discussie zijn gesteld door de commissie-Van Traa. Bijvoorbeeld: "Observatie met burgerauto's en mensen in burger gekleed", aldus Klaassen. Ze vormen onderdeel van een speciaal 'plan van aanpak' ter bestrijding van mensensmokkel dat het Openbaar Ministerie volgende maand presenteert.
Dat plan is opgesteld in opdracht van staatssecretaris Schmitz van Justitie. Volgens de Nederlandse overheid is mensensmokkel een toenemend probleem waartegen hard moet worden opgetreden.