Peter Smit

Peter Smit

Voor zijn boek 'Ulysses' maakte Peter Smit gebruik van de titel en het raamwerk van de Ierse schrijver James Joyce. Dat bestaat uit 28 hoofdstukken in 40 verschillende stijlen, die zich op één dag afspelen in Dublin. Smit draaide dit om naar 40 hoofdstukken in 28 stijlen en nam als plaats van handeling een nacht op het rooms-katholieke kerkhof van Uitgeest. Anton de Goede spreekt met schrijver Peter Smit over zijn versie van 'Ulysses'.

advertentie