Nora Salomons, Ischa 11 april 1993

Nora Salomons, Ischa 11 april 1993

Vraaggesprek met Nora Salomons, ombudsvrouw van de gemeente Amsterdam, over het rapport waarin zij verslag doet van vijf jaar ervaring in deze functie. Zij constateert daarin dat de politiek te weinig oog heeft voor wat er onder mensen leeft en te veel over laat aan ambtelijke organisaties. De opkomst van de Centrumdemocraten komt volgens Salomons voort uit onvrede met de manier waarop de overheid met burgers omgaat. De standpunten van de Centrumdemocraten dienen echter met argumenten te worden bestreden en niet genegeerd te worden. Zij is overtuigd lid gebleven van de PvdA, hoewel zij niet terugverlangt naar het kamerlidmaatschap dat zij voor deze party vervulde. Vraaggesprek met beeldend kunstenaar en illustratrice Heleen van Heuvel, over haar ontwerp dat de hoofdprijs won in een door Philips Kommunikation A.G. uitgeschreven ontwerpwedstrijd voor kunstacademie-studenten met als thema 'Human aspects of future communication'. Zij licht haar ontwerp en het verloop van de wedstrijd toe en vertelt over haar studie en haar voornemen om de prys van 25.000 DM te gebruiken om verder te studeren aan het Royal College in Londen.

advertentie