Zaken van de ziel

Afl.11: Lex Noyon deel 1

Zaken van de ziel

Afl.11: Lex Noyon deel 1

Lex Noyon, deel 1
Tijdsduur annotatie Avail: 050'00"
Beschrijving Uitzendtyd ca. 11.02 uur uur.
Eerste deel van een tweedelig vraaggesprek met oud-lector
andragogie Lex Noyon, die vele bestuurlyke functies in het
maatschappelyke werk vervulde. Noyon vertelt over zyn
ervaringen tydens de Tweede Wereldoorlog in
interneringskampen in Nederlands-Indie en Thailand (voorheen
Siam), de verwerking daarvan door middel van psychoanalyse en
zyn keuze voor het maatschappelyk werk. Verder komen aan de
orde de ontwikkelingen in het maatschappelyk werk vanaf de
jaren veertig en de positie van de maatschappelyk werker.
00:01:00
Begintune.
00:01:31
Op vraag Ischa Meyer vertelt Lex Noyon hoe hy na de oorlog
begon aan een opleiding in het maatschappelyk werk en hoe zyn
ambitie voor een baan in het binnenlands bestuur tydens de
oorlog veranderde in een ambitie om in de hulpverlening te
gaan.
00:05:43
Interviewer vraagt of Noyon gedepersonaliseerd is geraakt om
te kunnen overleven tydens de oorlog. Noyon vertelt dat hy in
de jappenkampen steun had aan het boek van H.G. Wells 'The
outline of history', wat hem uit zyn situatie haalde. Er was
dus inderdaad sprake van een soort depersonalisatie. Na de
oorlog werden de oorlogservaringen verzwegen. Hy vertelt dat
hy een intensieve psychoanalyse heeft gehad om dat te
verwerken. Hy ontdekte in de periode ook de relatie tussen
het verwerken van jeugdervaringen en oorlogservaringen.
00:11:40
Int. vraagt of het niet vreemd is dat Noyon na de oorlog
mensen wilde gaan helpen in plaats van zelf geholpen te
willen worden. Noyon antwoordt dat veel mensen na de oorlog
niet geholpen wilden worden. Hy herwon na de oorlog snel zyn
vitaliteit en kon door zyn oorlogservaringen veel aan.
00:14:56
Op vraag int. vertelt Noyon over zyn idealen om mensen
vooruit te helpen, alhoewel hy toen al een cynicus was. Zyn
keus voor maatschappelyk werk in Nederland betekende ook een
breuk met het vaderland Indonesie. Hy voelt zich nog steeds
thuis in Azie, alhoewel hy zich van de cultuur vervreemd
voelt. Hy heeft daar ook de plekken bezocht waar hy gevangen
heeft gezeten.
00:20:19
Int. merkt op dat de Indische oorlogslachtoffers in Nederland
niet serieus genomen werden. Noyon beaamt dit. De
slachtoffers hebben dat destyds niet aan de orde gesteld
omdat ze het verleden zo snel mogelyk wilden vergeten.
Schaamte over de langzame onttakeling van de persoonlykheid
tydens de oorlog speelde daarby een rol.
00:25:41
Int. vraagt wat Noyon leerde op de school voor maatschappelyk
werk. Noyon vertelt dat de leerstof hem tegenviel. De
intellectuele achtergronden van het vak trokken hem meer. De
problematiek werd gesignaleerd, maar niet geanalyseerd. Wel
positief was dat de professionalisering van het
maatschappelyk werk in gang werd gezet. In de jaren zestig
ontstond er echter een tegenovergestelde ontwikkeling. De
opleiding die hy daarna aan de universiteit volgde bood meer.
00:30:00
Int. vraagt of een maatschappelyk werker nodig is. Noyon
vindt van wel. Hy gaat eerst in op de positie van de
maatschappelyk werker die in de loop van de jaren nogal
veranderd is. Het beroep heeft geen hoge status, zoals byv.
psychotherapeut. Dit is voor een deel aan de beroepsgroep
zelf te danken. Maatschappelyk werkers houden zich bezig met
groepen in de bevolking waar anderen liever niet aan worden
herinnerd. Als voorbeeld noemt hy reclassering en
alcoholbestryding.
00:35:35
Int. merkt op dat Noyon waarschynlyk een goed inzicht heeft
gekregen in maatschappelyke strategieen. Noyon beaamt dit,
daaraan hy heeft hy groot deel van zyn werkzame leven
besteed. Zyn positie t.o.v. de maatschappelyke krachten
karakteriseert hy als tegelykertyd betrokken en afstandelyk.
00:37:40
Int. vraagt hoe het dubieuze zelfbeeld van de maatschappelyk
werker doorbroken kan worden, zeker nu een aantal academische
disciplines zich het maatschappelyk werk hebben toegeeigend.
Noyon geeft toe dat het laatste gebeurd is. De 'Selbsthass'
is by maatschappelyk werkers diep geworteld, daar komt by dat
maatschappelyk werkers niet altyd ingaan op vragen van
overheidsinstanties.
00:43:04
Int. vraagt waarom de kopstukken uit het maatschappelyk werk
zich niet meer te weer gesteld hebben tegen het beeld dat
daarvan werd gecreeerd. Noyon antwoordt dat dit samenhangt
met de deprofessionalisering die een tyd lang in de mode was.
Studenten hadden op opleidingen meer te zeggen dan docenten.
00:46:37
Op vraag int. vertelt Noyon dat hy niet de voortgezette
opleiding heeft gedaan, deze had een sterk therapeutische
kant. Hy wilde destyds wel een opleiding doen by het medisch
opvoedkundig bureau, maar dit was voorbehouden aan vrouwen,
waarop hy vervolgens koos voor de universiteit.
00:48:23
Eindtune.
00:51:00
Einde.
Trefwoorden interneringskampen; maatschappelijk werk; psychoanalyse; sociale wetenschappen; welzijnswerk
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Geografische namen Nederlands-Indië; Siam
Namen Tweede Wereldoorlog
Overige opmerkingen Dit programma is herhaald op 20-07-1993, 11.02 uur Radio 5.
Sprekers Noyon, A.P.
Rechten Herkomst Zender: Radio 5

Opnamen 09-11-1992 tot
Begindatum 09-11-1992
Logboekbestand, Vpro's logboek versie 3.5h,Ischa
programma Ischa
uitzend datum 15-12-92
uitzend tijd 11.02
gemaakt door
trefwoorden Noyon,Lex
Welzijn
Zaken v/d Ziel
Maatschappelijk werkbandnummer
gasteninstelling
naam Lex Noyon
gemaakt door
kaart 8801gewijzigd op 16-12-92
- - - - - - - - - - - - - - NOTITIEBLOK - - - - - - - - - - - - In de serie Zaken van de Ziel, Een rondgang door de wondere wereld van het welzijn in Nederland praat Ischa Meijer met de maatschappelijk werker en nestor van het maatschappelijk werk in Nederland Lex Noyon