Een uur Ischa

Afl.27: Andreas Burnier

Een uur Ischa

Afl.27: Andreas Burnier

Logboekbestand, Vpro's logboek versie 3.5iCultuur, Een Uur Ischa
programma Een Uur Ischa
uitzenddatum 07-07-92
uitzend tijd 16.00
gemaakt door
trefwoorden Burnier,Andreas
Dessaur,C.I.
Criminiloog
Auteur
Verzetsprijs St.Kunsten.verzet
bandnummer
gasten
gemaakt door
naam Ischa Meijer
kaart 7817gewijzigd op 10-08-92
- - - - - - - - - - - - - - NOTITIEBLOK - - - - - - - - - - - Interview met criminoloog/auteur Andreas Burnier(pseud. vanprof.dr.C.I.Dessaur)n.a.v. deverzetsprijs van de Stichting Kunstenaarsverzet1942-1945 over haar leven, haar homosexualiteit,haar joods zijn en over de oorlog.(herhaling van30 april 1991).