Times Like Deese

Times Like Deese

Documentairemakers Maarten Schmidt en Thomas Doebele reisden voor de film ‘Times Like Deese’ naar de Mississippi-delta, de katoenvelden van het Amerikaanse Zuiden, de bakermat van de low blues. Op zoek naar de oude bluesmuzikanten en hun moderne opvolgers, de rappers en hiphoppers. De bluesvertolkers vertellen o.a. over de Amerikaanse geschiedenis, het slavenbestaan, de discriminatie, de huidige economische crisis en hun verwachtingen van Barack Obama. Sarina Vitta spreekt met Maarten Schmidt en Thomas Doebele n.a.v. hun documentaire ‘Times Like Deese’.

advertentie