Noorderlicht radio

Noorderlicht radio

Zonder Professoren: Klassieke Theoretische Natuurkunde In de Bermuda-driehoek van de Nederlandse kenniseconomie verdwijnen complete vakgebieden, professoren incluis. In Noorderlicht Radio de zomerserie ‘Zonder Professoren’ met in deel drie het afscheid van maar liefst twee vakgebieden: Sociale Zekerheidswetenschap en Klassieke Theoretische Natuurkunde. Frans Sluijter studeerde in 1960 als natuurkundig ingenieur af aan de TU Delft. Hij promoveerde in 1966 aan de TU Eindhoven tot doctor in de technische wetenschappen. In 1970 werd hij benoemd tot lector theoretische natuurkunde aan de Eindhovense universiteit en vanaf 1980 was hij er hoogleraar. Hij was gedurende twee periodes bovendien decaan van de faculteit Technische Natuurkunde. In 2001 ging Sluijter met emeritaat, en wegens bezuinigingen aan de TU werd niet opgevolgd. Sindsdien moet Eindhoven het zonder klassieke theoretische natuurkunde doen. Sluijter houdt zich na zijn emeritaat onder meer bezig met windenergie. ‘Volkomen onhaalbaar’, vindt Sluijter. Hij ziet meer in kernenergie – “Dat is óók groene stroom” – en, op de lange duur: kernfusie. In zijn woonplaats Heeze is Sluijter een bekend figuur. Zo was hij raadslid van de gemeente Heeze in de periode 1978-1985. Nu is hij daar onder meer voorzitter van het bestuur Stichting Het Kempische Heideschaap en van de Stichting Geen Afvalberg in Leende. ----- Zonder Professoren: Sociale Zekerheidswetenschap Een ander vakgebied dat in rook is opgegaan is de Sociale Zekerheidswetenschap. Omstreeks 1980 is er in Nederland grote belangstelling voor sociale zekerheid. Dat leidt ertoe dat twee universiteiten een onderzoek starten naar de mogelijkheid om hier een studierichting van te maken. In Tilburg komt de studierichting Sociale Zekerheidswetenschap in 1987 ook echt van de grond, en Jos Berghmann krijgt de positie van hoogleraar. Inmiddels is Berghmann weg in Tilburg en werkt hij als hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Leuven. Verslaggeefster Ineke de Jong vroeg aan Berghmann waarom Sociale Zekerheidswetenschap een universitaire opleiding werd. ---- NIEUWSBERICHTEN Royal Society De eerbiedwaardige Britse Royal Society, een van de oudste wetenschappelijke instituten ter wereld, kondigde gisteren een onderzoek aan naar de wijze waarop wetenschappelijke informatie publiek wordt gemaakt. De Society is not amused over een aantal recente gebeurtenissen, en vindt dat de samenleving wordt misleid. Als ergste voorbeeld noemt het instituut de bekendmaking van de eerste menselijke kloon tijdens een persconferentie eind vorig jaar. Enig bewijs voor de geboorte is namelijk nooit geleverd. Maar ook enkele publicaties over genetisch gemanipuleerde gewassen zit de Society dwars. Zowel onderzoekers als actievoerders deden daarover uitspraken in de pers die ze niet altijd met wetenschappelijk onderzoek kunnen staven, aldus de Society. Sir Patrick Bateson, die namens de Society het onderzoek zal leiden, gaat ook wetenschappelijke publicaties in tijdschriften onder de loep nemen. Voordat een tijdschrift een artikel afdrukt, wordt het eerst gecontroleerd door deskundigen. Maar volgens Bateson is er veel kritiek op die controle. De deskundigen zouden niet altijd onafhankelijk zijn. Soms zouden ze zelfs de resultaten stelen van het onderzoek dat ze moeten beoordelen. De Royal Society wil nagaan of er bewijzen zijn voor die verhalen. ***** Geurgenen Het spreekwoord “over smaak valt niet te twisten”, is nu ook wetenschappelijk onderbouwd. In het menselijk DNA zitten ongeveer 1000 genen die te maken hebben met de geur-receptoren in de neus. Dit zijn een soort ankerplaatsen, waar geurstoffen aan blijven hangen, zodat we kunnen ruiken en proeven. Meer dan de helft van alle genen voor geur-receptoren zijn bij mensen niet actief. Maar een Israëlisch onderzoeksteam ontdekte dat 50 geur-genen bij sommige mensen wèl actief zijn en bij andere niet. Hierdoor heeft waarschijnlijk vrijwel elk individu een ander patroon van geur-receptoren. En daardoor zal iedereen geuren en smaken weer anders ervaren. Een andere opmerkelijke ontdekking van het onderzoeksteam was dat er een verschil is tussen etnische groepen in de hoeveelheid aanwezige geur-receptoren. Zwarte Amerikanen hebben er meer dan blanke Amerikanen. **** Overig nieuws over supergeleidend lood, ebola en oeroud spinrag vind u op de Nieuws-pagina

advertentie