Martin van Crefeld: Oorlogscultuur

OVT 29 maart 2009 uur 1 (23 min)

Martin van Crefeld: Oorlogscultuur

OVT 29 maart 2009 uur 1 (23 min)

Een gesprek van Jos Palm met de Israëlische militair deskundige Martin van Crefeld over zijn onlangs verschenen boek ?Oorlogscultuur?, over de oorlogscultuur in al haar facetten zoals wetten, gebruiken, ceremonies, rituelen, kunst en monumenten door de eeuwen heen. ?Oorlogscultuur? ? Martin van Crefeld, uitg. Het Spectrum, isbn 9789049100919

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Afgelopen dinsdag werd bekend dat de president van de Chinese bank afwil van de dollar als internationale reservemunt. Als zeg maar het alom geaccepteerde betaalmiddel. Komende week is er ook een bijeenkomt van de G20, de 7 grootste industrieën en opkomende economieën en ook op deze vergadering in Londen zal worden gesproken over een nieuwe wereldvaluta. Een gesprek met de Groningse econoom Ger Lanjouw over de geschiedenis van de dollar. Hoe lang heerst de dollar al en waarom? Over de bijeenkomst in Bretton Woods in 1944, drie weken na D-day, toen vergaande afspraken werden gemaakt over o.a. de oprichting van het IMF en de Wereldbank. In aanwezigheid van de wereldberoemde Engelse econoom Keynes. De door hem bedachte nieuwe eenheid de bancor verloor toen in 1944 van de dollar, maar als het aan China ligt komt de bancor er zoveel jaren later als nog. Vorige week keerde de Papoealeider Nicolaas Jouwe, sinds zijn vertrek in 1962, voor het eerst terug naar zijn geboorteland West Papoea, op uitnodiging van de Indonesische president. Vier Nederlandse Journalisten die zijn bezoek volgden werden gearresteerd. Zacharias Sawor, oud hoofdredacteur van de West Papoea Courier, schrijver van het boek ‘ Ik ben een Papoea’ en zelf in 1967 gevlucht, over Jouwes bezoek en de situatie in West Papoea. En een eerste reaktie van Babette Niemel, net terug uit Indonesie na te zijn gearresteerd bij het filmen van Nicolaas Jouwe. De column van de schrijfster Nelleke Noordervliet  Een gesprek met de Israelische militair deskundige Martin van Crefeld over zijn onlangs verschenen boek ‘Oorlogscultuur’, over de oorlogscultuur in al haar facetten zoals wetten, gebruiken, ceremonies, rituelen, kunst en monumenten door de eeuwen heen. 11.00-12.00: Historische boekenrecensies met Han van der Horst en Hans Renders 11.25 Het Spoor terug: Het alledaagse communisme, deel 3 Een drieluik over de leefwereld van Nederlandse communisten. In maart 1909 – honderd jaar geleden – werd de radicale oppositie rond het blad “De Tribune” uit de SDAP – de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij – gezet. Tien jaar later vormde de groep de Communistische Partij van Nederland. Voor een keer liep Nederland niet vijftig jaar achter maar tien jaar vooruit op de geschiedenis. De communisten vormden tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw een eigen zuil in het verzuilde Nederland: met eigen jeugd- en vrouwenorganisaties, eigen filmvoorstellingen en sportevenementen, een eigen krant en boekhandel, eigen normen en waarden. Samenstelling: Yvonne Scholten, naar een idee van Paul Arnoldussen                                                                              Geinterviewden: Rob van de Meeberg; Gijs Schreuders; Peter de Leeuwe; Joop IJsberg; Ine van Bennekom; Roel Walraven; Elsbeth Etty