De motie van treurnis in het parlement

Fragment OVT 13 februari 2005 uur 1 (4 min.)

De motie van treurnis in het parlement

Fragment OVT 13 februari 2005 uur 1 (4 min.)

De motie van treurnis komt uit 1995 en is uitgevonden door politicus Jaap de Hoop Scheffer. Het is een gematigde motie van wantrouwen. Paul van der Gaag spreekt met Carla van Baalen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen, over het ontstaan van deze motie en andere soorten moties.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00: N.a.v. de kwestie rond de bescherming tegen eerwraak dreigde Ayaan Hirsi Ali ‘een motie van treurnis’ tegen minister Donner in te dienen. Carla van Baalen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen over het ontstaan van deze motie en andere soorten moties. Zondag 13 februari is het 60 jaar geleden dat het bombardement op Dresden plaatsvond. Deze week verscheen het boek ‘Dresden Dinsdag 13 februari 1945’ van Frederick Taylor. Historicus en DDR-kenner Willem Melching over de geschiedenis van Dresden en de betekenis van het bombardement in die geschiedenis en een telefonische reactie van Frederick Taylor. Met om ongeveer 10.30 de column van de journalist Jan van der Putten Een gesprek met Dirk van Delft die deze week promoveerde op de natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes en een biografie schreef over deze Leidse hoogleraar (1853-1926). De ontdekker van de supergeleiding en winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde. 11.00-12.00: Afgelopen dinsdag kreeg Koningin Beatrix een Eredoctoraat van de Universiteit van Leiden. Een gesprekje met Reinildis van Ditzhuyzen, die zelf hoopt te promoveren op de geschiedenis van promoties, over de geschiedenis van het eredoctoraat Deze week opent een expositie in het Limburgs Museum en verschijnt er een boek over Monumenten van Vroomheid in Limburg: Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden langs de openbare weg. Een reportage vanuit het Limburgse land met Koos Swinkels, een van de auteurs van het boek. Een gesprek met Edward de Maesschalk over zijn boek ‘Marx in Brussel 1845-1848’. Over de drie Brusselse jaren van Karl Marx. Met om 11.25u Het Spoor terug: De Ware Tijd Deel 1 van een tweeluik over het in 1957 opgerichte Surinaamse dagblad ‘De Ware Tijd’ Gesprekken met de nestor van de Surinaamse journalistiek Leo Morpurgo, met zijn opvolgster Nita Ramacharan en met de journaliste Chandra van Binnendijk over de rol van ‘De Ware Tijd’ gedurende het militaire regime, over de redactionele onafhankelijkheid en over de positie van de journalist in de Surinaamse samenleving. Samenstelling: John Albert Jansen INFO: -‘Dresden Dinsdag 13 februari 1945’- Frederick Taylor, uitg. Spectrum, isbn 90 274 9601 3 -‘Heike Kamerlingh Onnes, een biografie’ – Dirk van Delft, uitg. Bert Bakker, isbn 90 351 2739 0 -‘Marx in Brussel 1845-1848’ – Edward de Maesschalk, uitg. Davidsfonds, Leuven, isbn 90 5826 332 -‘Monumenten van vroomheid: Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg’- Peter Nissen en Koos Swinkels , uitg. Walburgpers, isbn 90 5730 346 9 + expositie Limburgs Museum, Venlo