Een lijst met Jiddisch-Hebreeuwse woorden

Fragment OVT 8 september 2002 uur 2 (8 min.)

Een lijst met Jiddisch-Hebreeuwse woorden

Fragment OVT 8 september 2002 uur 2 (8 min.)

Jiddisch werd vanaf de zestiende eeuw in Nederland gesproken. Het was de spreektaal van Joodse immigranten uit Duitsland en Polen. De taal ging in de loop van de negentiende verloren in Nederland, maar vele woorden zijn in de Nederlandse taal verankerd geraakt. De laatste jaren komt het Jiddisch weer op. Paul van der Gaag spreekt met Hilde Pach, een van de samenstelsters van een Jiddisch-Hebreeuwse woordenlijst en bezig met een promotie over het Jiddisch in de zeventiende eeuw. Boek:‘Hebreeuwse en Jiddische woorden in het Nederlands’

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van schrijver Jean Paul Franssens Deze week besloot het kabinet de subsidie voor de Melkertbanen af te bouwen terwijl onlangs bekend werd dat de werkloosheid weer drastisch stijgt. Een gesprek met Ronald van Bekkum, geschiedschrijver van de arbeidsvoorziening, over overheidsbemoeienis met werkgelegenheid door de eeuwen heen. N.a.v. de vondst bij de Litouwse hoofdstad Vilnius van het massagraf met de stoffelijke resten van soldaten van het Napoleontische leger van de Russische Veldtocht van 1812, een gesprek over de achtergronden van deze veldtocht, waaraan ook Nederlanders deelnamen, met Michiel Dulfer, desk-officer van de defenstiestaf in Den Haag en Napoleonkenner. 11.00-12.00: Een gesprek met Wim de Bell, conservator van het Amsterdams Historisch Museum, over de opvang van vondelingen in vorige eeuwen. N.a.v. de het achterlaten van een vijfjarig jongetje op het CS in Amsterdam vorige week. Aandacht voor afgelopen week verschenen boek ‘Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands’. Een gesprek met een van de samenstelsters Hilde Pach Verder een reportage over de tentoonstelling ‘Brood jatten bij de beren; Artis in oorlogstijd‘, met één van de oppassers en tevens onderduiker in Artis tijdens de oorlog. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: : Het Grote Bos – Kamperen met een opdracht Vijftig jaar geleden, in 1952, werd er voor het eerst gekampeerd op recreatieterrein Het Grote Bos in Doorn. De Nederlands Hervormde Kerk had deze camping gesticht om te zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding in hervormde sfeer. Onder leiding van de eerste directeur Theo Rijks ontstond er een bijzondere gemeenschap van gasten en groeide Het Grote Bos uit tot een opmerkelijke camping. Samenstelling: Olfert Koning INFO: - 'Tussen vraag en aanbod: Op zoek naar de identiteit van de arbeidsvoorzieningsorganisatie' - Ronald van Bekkum, uitg. SDU, isbn 90 12 08256 0 (1996) -Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, uitg. SDU, isbn 90 12 092 930 -Tentoonstelling ‘Brood jatten bij de beren; Artis in oorlogstijd’- Verzetsmuseum, Amsterdam t/m 14/4/2003