Nieuwste Tijd: een nieuw historisch tijdschrift

Fragment OVT 2 september 2001 uur 2 (5,5 min.)

Nieuwste Tijd: een nieuw historisch tijdschrift

Fragment OVT 2 september 2001 uur 2 (5,5 min.)

De uit elkaar gegroeide werelden van de professionele geschiedschrijving en het publieke debat weer dichter bij elkaar brengen. Dat is het doel van het nieuwe historische tijdschrift Nieuwste Tijd. Marnix Koolhaas praat met Godelieve van Heteren, redacteur bij het nieuwe tijdschrift. Tijdschrift: Nieuwste Tijd 1: Ruimte voor Revisie: het koloniale verleden van België en Nederland.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager (tot januari iedere week de vaste columnist van OVT aan het begin van de uitzending). Een gesprek met parlementair-historicus Gerard Visscher over de zogeheten 'premier-bonus', de stemmen die de PvdA door het terugtreden van Kok bij de komende verkiezingen zal moeten missen. Hoe groot was die bonus in de tijd van Drees, den Uyl, van Agt en Lubbers? En hoe groot was het verlies als de zittende premier geen lijsttrekker was? Een voorspelling met wat mitsen en maren. En Patrick van den Hanenberg die de vaderlandse geschiedenis uit cabaretteksten reconstrueerde. In het boek 'De bokken en de schapen', inventariseerde hij samen met Hilde Scholten de thema's waarover cabaretiers zich de afgelopen honderd jaar druk hebben gemaakt. Naar aanleiding van de sluiting van de Rutgershuizen, een gesprek met Hugo Röling over Jan Rutgers, vader van de seksuele bevrijding in Nederland. 11.00-12.00: In het tweede uur een kort in memoriam van de deze zomer overleden 'stem van de VPRO in de jaren '50' Anne Mulder. Een reportage over de eerste aardgasaansluiting in Coevorden 50 jaar geleden. En aandacht voor een nieuw historisch tijdschrift genaamd 'Nieuwste tijd'. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Dokteren in Duitsland Een tweedelige serie over de belevenissen van medisch studenten die tijdens de tweede wereldoorlog in Duitsland tewerkgesteld zijn. Deel 1: Op transport. Op 5 mei 1943 wordt een beschikking van SS-voorman Rauter gepubliceerd waarin staat dat studenten die de zogenoemde loyaliteitsverklaring niet getekend hebben, zich de volgende dag moeten melden voor de Arbeidseinsatz. Via kamp Erika in Ommen komen bijna alle Nederlandse studenten uiteindelijk in Duitse ziekenhuizen terecht. Tweeluik is voor f 15,- (cassette) of f 19,75 (CD) te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 444 600, t.n.v. de VPRO-publieksservice in Hilversum o.v.v. 'Dokteren in Duitsland' (OVT). INFO: - 'De bokken en de schapen: Gezongen geschiedenis van de twintigste eeuw'- Patrick van den Hanenberg/Hilde Scholten, uitg. Nijgh & Van Ditmar, isbn 90 388 3102 1 - 'De tragedie van het geslachtsleven' : Dr. J. Rutgers (1850-1924) en de Nieuw-Malthusiaansche Bond (opgericht 1881) - Hugo Röling, uitg. Van Gennep (1987) - 'Een onbelicht verleden: De tewerkstelling van medisch studenten in Nazi-Duitsland (1943-1945)- H.J. Dokter e.a., uitg. Van Gorcum, isbn 90 232 3590 8 - Tentoonstelling '50 Jaar aardgas in Coevorden', t/m 12/11/2001, Oude Gasfabriek, Coevorden - Tijdschrift 'Nieuwste tijd', e-mail: info@wereldbibliotheek.nl, abonnementen en losse aflevering te bestellen bij uitg. Wereldbibliotheek, Spuistraat 283, 1012 VR Amsterdam.