Aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001

Fragment OVT 16 september 2001 uur 1 (45 min.)

Aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001

Fragment OVT 16 september 2001 uur 1 (45 min.)

De aanslagen op 11 september 2001 op New York (WTC) en Washington, D.C. (Pentagon) hebben een enorme indruk gemaakt. Islamitische fundamentalisten lijken de daders te zijn. Daarom spreken Marnix Koolhaas en Jos Palm met hoogleraar islamologie (RUL) Sjoerd Pieter Koningsveld over de eeuwenlange controverse tussen de Westelijke en de Islamitische wereld. En met Herman von der Dunk, die de gebeurtenissen in de Verenigde Staten beziet in het licht van de grote keerpunten in de twintigste eeuw. Is de vergelijking met Pearl Harbour (1941) bijvoorbeeld zinnig?

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Verder in het eerste uur een gesprek met prof. Sjoerd Pieter van Koningsveld over de eeuwenlange controverse tussen de Westelijke en de islamitische wereld, en met prof. Herman von der Dunk, die de gebeurtenissen in de Verenigde Staten beziet in het licht van de grote 'keerpunten' uit de twintigste eeuw. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor het project van het Comité 4 en 5 mei om een digitaal overzicht van oorlogsmonumenten geven op een website. Daarop komen dan de verhalen achter de monumenten.. Een reportage n.a.v. de presentatie van het boek 'Absent, herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943' van Dieke Hondius. En een interview met Willem Bevaart over zijn onlangs verschenen boek 'De onderofficier in het Nederlandse leger 1568-2001' Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De volkstuin Een tweeluik over de geschiedenis van de volkstuin in Nederland, afl.1. In de 19e eeuw ontstonden 'de nutstuinen' in Nederland, waar arbeiders hun eigen groenten konden verbouwen. In 1917 komen de zelfstandige tuindersverenigingen van de grond en komt naast de nutstuin de siertuin in opkomst. In dit eerste deel vertellen mensen over hun tijd op de volkstuin in de jaren dertig en veertig, oftewel de crisis- en oorlogsjaren. Tweeluik is voor f 15,- (cassette) of f 19,75 (cd) te bestellen op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum, o.v.v. OVT: de volkstuin. INFO: - 'Absent, herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943,' Dienke Hondius, Uitgeverij Vassallucci, isbn 90 5000 322 2. - 'De onderofficier in het Nederlandse leger 1568-2001' - Willem Bevaart, uitg. SDU, isbn 90 12 09286 8 - Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl