Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) 50 jaar

Fragment OVT 23 september 2001 uur 2 (7 min.)

Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) 50 jaar

Fragment OVT 23 september 2001 uur 2 (7 min.)

De Archeologische Werkgemeenschap (AWN) werd in eerste instantie in 1951 voor Westelijk Nederland opgericht. Voor de oorlog was er nauwelijks interesse voor het gebied, omdat men er van uitging dat de kuststreek archeologisch oninteressant was. De Werkgemeenschap is er voor amateur-archeologen, maar ook veel professionals werden lid. In 1964 werd het een landelijke organisatie. Paul van der Gaag spreekt met Erik Cordfunke. Boek: Archeologie in veelvoud: 50 jaar AWN, door: A. Brand en E. Cordfunke.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. N.a.v. de aanslagen in de VS en de gevolgen daarvan een gesprek over de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen met de oud PSP-politicus Fred van der Spek en de cultuurhistoricus (UvUtrecht) Jaap Verheul. Aankondiging Nationaal Debat 'Critici' in oorlogstijd.Gesprekje heirover met Godelieve van Heteren (redactie 'Nieuwste Tijd'). N.a.v. het verschijnen van het tweede deel van de biografie van Menno ter Braak een gesprek met de auteur van de biografie Léon Hanssen en met de oud-Parooljournalist Max Nord. 11.00-12.00: Aandacht voor het 50 jarig bestaan van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland met de schrijver van het jubileumboek prof. E. Cordfunke. Verder historicus/sinoloog Leonard Blussé over het Kong Koan Archief, het archief van de Chinese Raad in Batavia in Nederlands-Indië. En een reportage over de tentoonstelling 'Slaven en schepen: Enkele reis, bestemming onbekend' in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De volkstuin Een tweeluik over de geschiedenis van de volkstuin in Nederland, afl. 2 Vanaf het eind van de jaren '50 worden er op de volkstuinen minder groentes verbouwd en wordt de tuin steeds meer een siertuin. Hoe de tuin onderhouden moet worden daarover ontstaan discussies. Het begrip 'natuurlijk tuinieren' doet zijn intrede. Verder leveren tuinverenigingen een voortdurende strijd om hun bestaan. Door stadsuitbreidingen moeten complexen vaak verhuizen. En de volkstuinders maken kennis met nieuwkomers op de tuin: gezinnen, alleenstaande vrouwen en allochtonen. Tweeluik voor f 15,- (Cassette) of f 19,75 (CD) te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. De Volkstuinen. INFO: - 'Menno ter Braak 1930-1940: Sterven als een polemist'- Léon Hanssen, uitg. Balans, isbn 90 5018 528 2 - 'Archeologie in veelvoud: 50 jaar AWN'- A. Brand/E.Cordfunke, uitg. Matrijs, isbn 90 5345 198 6 - Tentoonstelling 'Slaven en schepen', Scheepvaartmuseum, Amsterdam Stichting Vrienden van het Kong Koan Archief, tel: 070-355 70 98 www.kongkoan.org - Nationaal Debat 'Critici' in oorlogstijd. Nijmegen, politiek centrum LUX, Mariënburg 38-39 donderdag 27 september, 19.30-21.30 Toegang: DFL 9 (4 euro) Gaarne reserveren (gezien grote verwachte belangstelling): Lux, 024-3221612/ na 17.00 uur: 024-3816855.