Verhalen van oude schippers

water - boek

Verhalen van oude schippers

water - boek

Het harde leven van de 'echte' schippers. Hylke Speerstra verzamelde jarenlang de verhalen van een schippersgeneratie, die nog met zeilboten voer en de wal op moest om de boot te trekken als de wind tegenzat. Interview van Paul van der Gaag. 'De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers' Hylke Speerstra Geluidsfragment uit 'Het Spoor terug' van schipper Gerrit de Jonge Fragment OVT 3 juni 2001 uur 2 (10 min.)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Met om 10.08 de column van de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager N.a.v het a.s. staatsbezoek van koningin Beatrix aan Rusland een gesprek met de hoogleraar Bruno Naarden van het Oost-Europa Instituut in Amsterdam over de Nederlands-Russische betrekkingen. Deze week verschijnt het proefschrift 'De Meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)'van Gerrit Voerman. Een gesprek met hem over deze enorme invloed van het Sovjet-bewind op de CPN in deze periode. 11.00-12.00: Een gesprek met Hylke Speerstra over zijn boek 'De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers'. Een reportage over de stichting Historische Streekproef Nederlandse bevolking, gehuisvest in het IISG en een oproep in het kader van een oral history project "Sprekend Humanisme" op zoek naar mensen die actief zijn geweest in de vooroorlogse Jongeren Vredes Actie (JVA). Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Van opiumkit tot heroïnebunker Toen juni 1925 de opiumwet van kracht werd bevroedden de opstellers niet dat in 2001 zwaar bepantserde auto's van de firma Brinks kilo's heroïne door Nederland vervoeren. Dat de heroïne gratis wordt verstrekt zal men destijds al helemáál absurd hebben gevonden. Toch wordt heroïne tegenwoordig in auto's met opschrift 'Waardetransport' bij instellingen voor verslavingszorg afgeleverd. Hoe heeft het zover kunnen komen? Verslaafden , buurt bewoners en andere direct betrokkenen over hun belevingswereld in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Tweeluik te bestellen door overmaking van f 15,0 (cassette) of f 19,75 (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Spoor terug 3 en 10 juni 2001. INFO: 'De Meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)' - Gerrit Voerman, uitg. Veen, isbn 90 204 5638 5 'De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers' - Hylke Speerstra, uitg. Contact, isbn 90 254 1742 6 Humanistisch Archief, Utrecht, tel: 030-239 01 97 of tel: 030-239 01 72, e-mail: p.edelman@uvh.nl website: http://www.uvh.nl/archief Historische Streekproef Nederlandse bevolking, IISG, Amsterdam, tel: 020 - 668 58 66