Spoor terug: Wederdopers deel 2

Fragment OVT 14 januari 2001 uur 2 (31,5 min.)

Spoor terug: Wederdopers deel 2

Fragment OVT 14 januari 2001 uur 2 (31,5 min.)

Op eerste paasdag 1534 sneuvelde Jan Mattijsz, de profeet van de protestantse wederdopers. Jan van Leiden werd zijn opvolger. Maar de profetie over de datum van het einde der tijden van Matthijsz was niet uitgekomen. De wederdopers begonnen aan hun goddelijke missie te twijfelen. Bovendien waren er praktische problemen. De troepen van de bisschop buiten de stad worden steeds sterker. Jan van Leiden ging over op een oorlogseconomie. Over de ondergang van de wederdopers. Deel 2 van een tweeluik, De ondergang. Samenstelling Jos Palm, Luc Panhuysen en Gerard Leenders. Presentatie Astrid Nauta. Boek: De beloofde stad: opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers, door: Luc Panhuysen.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de oud-parlementair-journalist Kees Sorgdrager De ramp in Volendam is niet de eerste ramp met een groot aantal jonge brandwondenslachtoffers. In 1946 stortte een vliegtuig op een gymnastieklokaal van een school met 27 jongens in de leeftijd van 13 en 15 jaar. Er vielen toen 24 doden. In OVT aandacht voor deze vergeten ramp en de nasleep daarvan. Verder een gesprek over het Vaticaan en het eigenwijze katholieke Nederland met de hoogleraar kerkgeschiedenis en theologie Jan Jacobs. Dit n.a.v. het conflict rond bisschop Muskens en het Vaticaan. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor het boek 'Wonen. Woning. Wet: Wij wonen- 100 jaar woningwet'. Hierover een gesprek met Gerard Nijssen die een artikel voor dit boek schreef over De prijs van het wonen: huurstakingen in Amsterdam . En aandacht voor de Meekrap, een plantje waaruit rode vloeistof voor verf wordt gewonnen. Op Goeree-Overflakkee wordt nu het Meekrapjaar ingeluid om dit plantje dat deel uitmaakt van ons culturele erfgoed weer onder de aandacht te brengen. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Het woord wordt vlees Een tweeluik over het Godsrijk op aarde in het Duitse Münster in 1535. Een imitatie van de goddelijke stad door de Nederlandse wederdopers Jan Matthijs en Jan van Leiden. Deel 2: de ondergang Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Wederdopers. INFO: - '7-10-1946 Waarom?' - Gemeentearchief Apeldoorn - 'Wonen. Woning. Wet: Wij wonen- 100 jaar Woningwet' , isbn 90 5097 019 2, uitg. Stedelijke Woningdienst Amsterdam Meekrapjaar 2001: www.meekrap.nl info@meekrap.nl tel: 0187-48 24 00