Hoogtij van de burgerlijke cultuur rond 1900

Fragment OVT 3 september 2000 uur 1 (22 min.)

Hoogtij van de burgerlijke cultuur rond 1900

Fragment OVT 3 september 2000 uur 1 (22 min.)

Rond 1900 was de burgerlijke cultuur in Nederland op een hoogtepunt. De burgerij was vernieuwend op het gebied van wetenschap, cultuur, volksopvoeding en ruimtelijke ordening. Het Concertgebouw is bijvoorbeeld van 1885, het Rijksmuseum van 1888. Een nieuwe visie op dit tijdsvak. Want die wijkt af van de invloedrijke visie van de marxistische historicus Jan Romein, die de periode juist als een tijdperk van verval zag. Jos Palm in discussie met historicus Jan Bank. Boek: 1900. Hoogtij van de burgerlijke cultuur, door: Jan Bank en Maarten van Duuren. Geluidsfragment Elektra van Alphons Diepenbrock, uitgevoerd door het Concertgebouworkest.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de schrijfster Aya Zikken. Nav de commotie over de mogelijke sluiting van museum Huis Doorn, het voormalige verbanningsoord van de Duitse keizer Wilhelm II, een gesprek met Henk Pors, auteur van het boek 'De Verlaten Monarch, Keizer Wilhelm II in Nederland'. Verder een gesprek met de historicus jan Bank over de eind 19e eeuw als tweede Gouden Eeuw van Nederland, n.a.v. het verschijnen van zijn boek '1900 Hoogtij van burgerlijke cultuur'. 11.00-12.00: Een gesprek met Henk van Nierop, directeur van het pas opgericht Amsterdams centrum voor studie van de Gouden Eeuw (Universiteit van Amsterdam). Een reportage over het dit weekend te openen DDR-Museum in Monnickendam Een oproep voor mensen die als vrijwilliger bij de Berscherming Burgerbevolking hebben gezeten. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Het zwarte potenkamp, deel 1 Een tweeluik over de geschiedenis van camping De Fransche Kamp bij Bussum. Veel Amsterdamse gezinnen verblijven iedere zomer, soms al drie generaties lang, op deze in 1932 opgerichte camping. Voor de oorlog in tenten en na de oorlog in houten tenthuisjes die ieder jaar op- en afgebroken moeten worden. In deze aflevering aandacht voor de beginjaren en de bloeitijd van de camping in de jaren '50 en '60. Het tweeluik over De Fransche Kamp is te bestellen door f 15,- over te maken op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: De Fransche kamp. BOEKEN/INFO: - 'De Verlaten Monarch, Keizer Wilhelm II in Nederland' - Perry Pierik/Henk Pors, uitg. Aspekt, isbn 90 75323 49 2 - '1900 Hoogtij van burgerlijke cultuur'- Jan Bank/Maarten van Buuren, uitg. SDU, isbn 90 12086 22 1 Asmterdams centrum voor studie van de Gouden Eeuw: http://www.uba.uva.nl/goudeneeuw/ - DDR-Museum: op verzoek te bezoeken, tel: 0299-65 1872,Bereklauw 10, Monnickendam, e-mail: f.zeeuw@worldonline.nl - Vrijwilligers bij de BB, gaarne bellen met redaktie OVT: 035-6712 911 of schrijven naar VPRO-radio, Postbus 6, 1200 AA Hilversum, of e-mailen naar: ovt@vpro.nl