Archief Bijzondere Rechtspleging: een beetje foute Nederlanders

Fragment OVT 12 november 2000 uur 1 (25 min.)

Archief Bijzondere Rechtspleging: een beetje foute Nederlanders

Fragment OVT 12 november 2000 uur 1 (25 min.)

De moffenhoer, de brood NSBer en de groenteboer die wel erg veel Duitse klandizie had. Nederlanders die fout waren in de oorlog, maar geen serieus verraad hadden gepleegd. Na de bevrijding werd besloten om ook al deze lichte gevallen aan te pakken. Maar het was teveel van het goede en ruim 200.000 zaken werden geseponeerd. Rechtshistoricus Sjoerd Faber en juriste Gretha Donker onderzochten afgelopen drie jaar 3.000 gevallen uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dat overgedragen is aan het Algemeen Rijksarchief. Paul van der Gaag spreekt de auteurs en er is een telefonische reactie van historicus Herman von der Dunk. Boek: Bijzonder Gewoon. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (1944-200) en de lichte gevallen, door: Sjoerd Faber en Gretha Donker.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-12.00: Met om 10.08 de column van de medewerker en oud-hoofdredacteur van de Weekkrant Suriname Wilfred Lionarons. De moffenhoer, de brood NSB-er, de groenteboer die wel erg veel Duitse klandizie had. Ze waren 'fout', en werden vlak na de oorlog in grote getalen opgepakt. Over deze "lichte gevallen" verscheen deze week een boekje, uitgegeven naar aanleiding van de overdracht van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging aan het Algemeen Rijksarchief. Een gesprek met de auteurs van 'Byzonder Gewoon: Het Centraal Archief Byzondere Rechtspleging (1944-2000) en 'de lichte gevallen', Sjoerd Faber en Gretha Donker. Verder aandacht voor het 75-jarig bestaan van de Buitenlandse Persvereniging. Een gesprek met de journalisten Friso Endt en Helmut Hetzel. Deze Nederlandse en Duitse journalist schrijven beiden al jaren over Nederland in buitenlandse bladen. 11.00-12.00: Een reportage over de herbegrafenis van de Canadese soldaat Victor Howie die in WO 2 in Nederland is gesneuveld. Daarna een reaktie van dhr. Bijsmans, voorlichter van de Oorlogsgravenstichting, over herbegrafenissen van Nederlandse en Duitse militairen die zonder familie en militair eerbetoon plaatsvinden i.t.t. die van geallieerden soldaten. Verder een gesprek met de zanger Bram Vermeulen over zijn theaterprogramma over de Eerste Wereldoorlog en de CD die daarnet van uit gekomen is onder de titel 'Oorlog aan den Oorlog'. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Als de bom barst Een tweeluik over de geschiedenis van de BB, de Organisatie Bescherming Bevolking, die tussen 1952 en 1980 in geval van oorlog in actie had moeten komen om de burgers te beschermen. Deel 2: Het Nucleaire Tijdperk Over de veranderingen bij de BB nadat men zich gaat instellen op een komende kernoorlog in plaats van een conventionele oorlog, en over hoe het imago van de organisatie wordt aangetast door de koddige adviezen ter zelfbescherming die worden gegeven voor als de bom valt. Dit tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in HIlversum o.v.v. Spoor terug: de BB + uitzenddatum. INFO: 'Byzonder Gewoon: Het Centraal Archief Byzondere Rechtspleging (1944-2000) en 'de lichte gevallen'- Sjoerd Faber/Gretha Donker, uitg. MORE, Haarlem, isbn 90 806021 1 6 - CD Oorlog aan den Oorlog - BramVermeulen ,Virginrecords Theateroptreden 20 december a.s. Koningstheater, Den Bosch Grünfeldtheaterprodukties, Amsterdam 'Atoomgevaar? Dan zeker de BB: De Geschiedenis van de Bescherming Bevolking'- Bart van der Boom, isbn 90 12 08852 6, uitg. SDU Tentoonstelling 'De BB is paraat' t/m 18/11, Omroepmuseum, Hilversum