Geschiedenisgasten: Peter Klein uur 1

Fragment OVT 16 juli 2000 uur 1 (52,5 min.)

Geschiedenisgasten: Peter Klein uur 1

Fragment OVT 16 juli 2000 uur 1 (52,5 min.)

Bij zijn afscheid van de Universiteit van Leiden in 1995 stond economisch historicus Peter Klein zesde op de lijst van machtigste historici in Nederland. Op een andere lijst in het Historisch Nieuwsblad stond hij tweede, namelijk bij de netwerkers. Peter Klein werd in 1931 in Oostenrijk geboren en vluchtte in 1939 met zijn ouders en zus naar Nederland. Zijn vader was joods. Deel 3 van een serie van vier gesprekken met historici over de geschiedenis van Nederland. Het eerste uur spreekt hij met Loes Wormmeester over zijn jeugd en zijn studietijd. Hij ging economie studeren, omdat zijn vader geschiedenis niet geschikt vond. Historische geluidsfragmenten.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

'Geschiedenisgasten' Een serie gesprekken met historici over hun eigen leven en de geschiedenis van ons 'dwaze dwergstaatje' aan de Noordzee. Geïllustreerd met historische geluidsfragmenten. Vandaag: Peter Klein, emeritus-hoogleraar geschiedenis. Schreef een standaardstudie over een zeventiende-eeuwse Amsterdamse koopmansfamilie. Werkt momenteel aan zijn familieherinneringen, die de geschiedenis van Nederland en de Oostenrijkse donaumonarchie omspannen. Klein is Nederlands meest onderhoudende historicus. Cassettes van deze uitzending zijn te bestellen door overmaking van f 27,50 op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Peter Klein. De serie van 4 afleveringen is voor f 77, 50 te bestellen (E. Kossmann, H.W. von der Dunk, P.W. Klein, M. Spies).