Column van Max Nord: Rijksmuseum

Fragment OVT 9 april 2000 uur 1 (3 min.)

Column van Max Nord: Rijksmuseum

Fragment OVT 9 april 2000 uur 1 (3 min.)

In 1962 mocht Max Nord teksten van dichters voor tien nieuwe klokken voor het carillon van het Rijksmuseum uitkiezen. Let u maar eens op als u in de buurt bent, en luister aandachtig, De dichters klinken mee!.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-Parool journalist Max Nord over de klokken van het Rijksmuseum Aandacht voor de teloorgang van het Nederlands-Surinaams erfgoed in Suriname n.a.v. de subsidieweigering voor de renovatie van Plantage Frederiksoord. Gesprek hierover met o.a. dhr. Hagemeyer, eigenaar van de plantage, en Suriname-kenner alex van Stipriaan en een reaktie van PVDA tweede kamerlid Judth Belinfante Niet de Beatles maar Nederlandse Indo's haalden de rock and roll van Amerika naar Europa N.a.v. het verschijnen van het boek '40 jaar Crazy Rockers' een gesprek met Woody Brunings en Leon Donnars over de belangrijke rol van Indische jongens bij het ontstaan van de Nederlandse popmuziek. 11.00-12.00: Het Afscheid van Horst Lademacher als direkteur van het Zentrum für Niederlande-Studien in Münster. Een reportage over de tentoonstelling 'Meer kleding, minder textiel' : kleding in relatie tot vrouwenemancipatie. Unilever stopt met de produktie van 'Zeeuws Meisje'. Een commentaar hierop van de commissaris van de Koningin in Zeeland Wim van Gelder. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Helden van de zee Een driedelige serie over het reddingswezen. Deel 1: Roeiredders Al zolang er scheepvaart is stranden voor de kust van Nederland tientallen schepen. Eeuwen geleden werden drenkelingen als ze geluk hadden gered door kustbewoners uit Huisduinen, Katwijk of Ter Heyde, maar soms werden overlevenden aan hun lot overgelaten en ging het jutten van de lading voor het redden van de bemanning. Pas in de 19e eeuw komt hier een eind aan; pas dan ontstaat er een georganiseerd reddingswezen, betaald door bemiddelde stedelingen. Armoedige kustbewoners werden tegen beloning van een half weekloon en soms een medaille ingehuurd als bemanning van een roeireddingsboot. Eenvoudige lieden die - om het leven van een drenkeling te redden - soms zelf het leven lieten. De driedelige serie Helden van de zee is te bestellen door storting van f 25,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: serie Helden van de zee. BOEKEN/TENTOONSTELLINGEN: - '40 Jaar Crazy Rockers' - Inge Dümpel/Woody Brunings, uitg. Carmiggelt, isbn 90 805210 2 7 - 'Rockin' Ramona: 'n gekleurde kijk op de bakermat van de nederpop'- Lutgard Mutsaers, uitg. SDU, isbn 90 12 060 40 0 (1989) - Tentoonstelling 'Meer kleding, minder textiel' - t/m 28 mei, Comenius Museum, Naarden