Vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog

Fragment OVT 16 april 2000 uur 1 (21 min.)

Vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog

Fragment OVT 16 april 2000 uur 1 (21 min.)

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 vluchten ongeveer 1 miljoen mensen de Belgisch-Nederlandse grens over. Dat waren voornamelijk Belgen, maar ook tienduizenden in België wonende Duitsers en later Duitse deserteurs. Nederland was als neutraal land een aangewezen plaats voor vluchtelingen. Er woonden in die tijd ongeveer 6 miljoen mensen in Nederland, dus de 1 miljoen vluchtelingen betekenden een enorme groei van de bevolking. Het werd een soort nationale sport om de vluchtelingen op te vangen. Marnix Koolhaas interviewt Evelyn de Roodt. Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog . Evelyn de Roodt Geluidsfragmenten Magda Janssens 1962 en een anonieme vluchteling

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-Parool journalist Max Nord Een gesprek met Evelyn de Roodt over het deze week te verschijnen boek 'Oorlogsgasten: vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog' . De dansscholen in Nederland hebben een negatief imago zo stond deze week in de kranten te lezen. Reden voor OVT om te praten met David Simon, 30 jaar voorzitter vd Ned. Ver. van Dansleraren over de geschiedenis van de dansscholen in Nederland. 11.00-12.00: Het historisch nieuws: Het verdwijnen van de leerstoel Nederlandse geschiedenis aan het Britse University College London (UCL) tot nu toe bezet door Jonathan Israel. Het vernietigen van historische wapens tijdens de wapeninleveraktie 'Heb 't lef. Historicus Bert Altena over de tot nu toe onbekende brieven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis aan de voorman van de Twentse Arbeidersbeweging, Gerrit Bennink (1858-1927). Deze brieven zijn nu aan het IISG in bewaring gebleven. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Helden van de zee Deel 2, van een driedelige serie over het reddingswezen. Begin deze eeuw worden de eerste stoomboten bij reddingen ingezet. Maar daarmee is de veiligheid van de redders niet gegarandeerd. In 1929 gebeurt er met stoomreddingsboot de Prins der Nederlanden, vernoemd naar beschermheer Prins Hendrik, een ernstig ongeluk, waarbij zeven redders om het leven komen. De drie-delige serie Helden van de zee is te bestellen door storting van f 25,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Helden van de zee. BOEKEN: - 'Oorlogsgasten: vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog'- Evelyn de Roodt, uitg. Europese Bibliotheek, isbn 90 288 1426 4