Roof en rechtsherstel joodse effecten

Fragment 19 december 1999 (21 minuten)

Roof en rechtsherstel joodse effecten

Fragment 19 december 1999 (21 minuten)

Effecten van joden zijn op de beurs verkocht, tijdens en na de oorlog. De Nederlandse effectenhandel liet het allemaal gewoon toe. Fout of handelden ze te goeder trouw? Beluister twee verschillende meningen: Wouter Veraart, onderzoeker van het verschenen rapport (december 1999) van de commissie Scholten over de Joodse tegoeden en de historicus Johan de Vries, die twintig jaar geleden een boek schreef over de Vereniging voor de Effectenhandel, Liro-archieven, Lipmann Rosenthal.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: 16 (slot): De wording van paars Aandacht voor het deze week verschenen rapport van de commissie Scholten over de Joodse tegoeden. Een gesprek met de onderzoeker van de commissie Wouter Veraart en de historicus Johan de Vries, die twintig jaar geleden een boek schreef over de Vereniging voor de Effectenhandel. Daarnaast een gesprek met Tinie Akkermans, auteur van het boek 'Redelijk bewogen' waarin de ontstaansgeschiedenis en de eerste 25 jaar van de FNV wordt beschreven. De biecht in Nederland. 11.00-12.00: Aandacht voor het 25-jarig bestaan van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis. Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 51: Ingerukt Mars! Over de emancipatie van de dienstplichtige soldaat. In 1966 wordt de VVDM, de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen opgericht. Het is de eerste vakbond voor dienstplichtigen in Europa. Boeken en tijdschriften: -'Redelijk bewogen' (FNV) - Tinie Akkermans, uitg. Stichting VNV Pers, isbn 9074736211 -Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, uitg. Verloren, Hilversum