Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 34 Ruim Baan

Fragment OVT 22 augustus 1999 uur 2 (53,5 min.)

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 34 Ruim Baan

Fragment OVT 22 augustus 1999 uur 2 (53,5 min.)

.Vierendertigste aflevering van een 52-delige serie over de
belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze
aflevering de documentaire 'Ruim baan' over het ideaal van de
optimale bereikbaarheid.
Als in de jaren '30 het aantal auto's snel toeneemt, blijkt
dat Nederland helemaal geen geschikt wegennet heeft voor
snelverkeer. Onder invloed van de ANWB veranderde dit snel.
Er kwam een rijkswegenplan en de verbindingen tussen noord en
zuid-Nederland werden verbeterd door de aanleg van een serie
bruggen over de rivieren. Na de Tweede Wereldoorlog werd de
uitbreiding van het wegennet snel voortgezet, maar vanaf
begin jaren zeventig gingen de bezwaren tegen een
ongebreideld 'ruim baan' voor de auto overheersen. De
tegenstanders wisten echter niet meer te bereiken dan dat de
wegenplannen hier en daar werden ingeperkt.
De documentaire bestaat grotendeels uit HA-fragmenten van de
Spoor terug-serie 'De eeuw van de auto' uit 1996.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De Gedrevenen: Aad de Haas Deel 4 van een vijfdelige serie met portretten van Nederlanders die hun leven stelden in het teken van een ideaal, gereconstrueerd aan de hand van dagboekfragmenten, brieven en herinneringen. De Rotterdamse, in Limburg wonende, kunstschilder Aad de Haas, verzette zich tegen de Duitsers, die hem ontaard verklaarden, en later tegen de kerk, die zijn kunst onzedelijk en gedegenereerd achtte. (herh. 1992) 11.00-12.00: De Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 34: Ruim Baan Als in de jaren dertig het aantal auto's snel toeneemt, blijkt dat Nederland helemaal geen weggenet heeft dat ook maar enigszins geschikt is voor het modern snelverkeer. Aan het begin van de eeuw gokte men nog op de trein voor vervoer over lange afstand en de tram voor het regionaal verkeer. Wegen waren er alleen voor karren en paarden en die werden dus verwaarloosd. Maar onder invloed van de ANWB verandert dat in de jaren dertig snel. Er komt een Rijkswegenplan en de verbindingen tussen noord en Zuid Nederland worden verbeterd door de bouw van een hele serie bruggen over de rivieren. Na de oorlog gaat de uitbreiding van het wegennet snel verder, maar vanaf begin jaren zeventig beginnen de bezwaren van een ongebreideld 'ruim baan' voor de auto te overheersen. De tegenstanders weten overigens niet meer te bereiken dan dat de wegenplannen hier en daar worden afgeremd.