Bert van den Braak

Bert van den Braak

Het is vandaag een belangrijke dag voor de toekomst van Rutte II. De eerste Kamer praat en stemt vandaag over de voorgestelde huurverhoging. Dat isniet alleen inhoudelijk er belangrijk, het zou wel eens zo kunnen zijn dat dithet eerste echte voorbeeld is van de nieuwe rol van de Eerste Kamer. Bert van den Braak, is parlementair historicus verbonden aan het Montesquieu instituutdat onderzoek doet naar parlementen en democratieën. en vertelt over de nieuwe rol van de Eerste Kamer

Dit fragment is onderdeel van

Villa VPRO

advertentie