Argos

Asbest en de sloop van Oude Huizen: Waar blijft de Dodelijke Vezel?

Argos

Asbest en de sloop van Oude Huizen: Waar blijft de Dodelijke Vezel?

‘Grootschalige sloopplannen van staatssecretaris Remkes veroorzaken asbestprobleem’

Een miljoen kilo asbest zal terechtkomen bij puinbrekers door de grootschalige sloopplannen van staatssecretaris Remkes van volkshuisvesting. Dit zegt hoogleraar milieukunde L. Reijnders van de Universiteit van Amsterdam vandaag in het VPRO-radioprogramma Argos (vrijdag 20 april 2001, radio 1). Op verzoek van Argos berekende Reijnders dat in de 300.000 woningen die Remkes de komende tien jaar wil laten slopen zo’n twee miljoen kilo asbest zit. Ongeveer de helft daarvan zal volgens hem op stortplaatsen terechtkomen. De andere helft zal, gezien de huidige ‘woeste slooppraktijken’, in het puin terechtkomen dat wordt hergebruikt in de wegenbouw of bouw. Tweede Kamerlid De Wit (SP) vraagt de regering om opheldering van de daarmee verbonden gezondheidsrisico’s.

Volgens prof. Reijnders bestaat het risico dat een deel van het asbest vrij zal komen. Dit kan gebeuren bij onoordeelkundig slopen en bij de verwerking van sloopafval tot granulaat, die als grondstof wordt hergebruikt in de wegenbouw en bouw. Daardoor blijft asbest in de productieketen. Asbestvezels kunnen ook vrijkomen bij de bouw van nieuwe huizen of als er later iemand bijvoorbeeld gaten gaat boren in de wanden van die huizen. Asbest is sinds 1993 verboden in Nederland. Jaarlijks sterven acht- tot negenhonderd mensen ten gevolge van aan asbest gerelateerde ziektes.

Rob in’t Veld, landelijk coördinator asbest bij de Arbeidsinspectie, bevestigt dat er op dit moment in Nederland “ondanks alle voorzorg onvoldoende selectief wordt gesloopt”. Het komt nog steeds voor “dat samen met de sloop van een gebouw ook asbest wordt gesloopt”. Zodoende komt asbest in het bouw- en sloopafval terecht. “Dit veroorzaakt problemen bij het transport, bij stortplaatsen en bij breek- en sorteerinstallaties die er granulaat van maken”, aldus In’t Veld. “We hebben geconstateerd dat een redelijk groot deel van het bouw- en sloopafval met asbest is verontreinigd.” Een van de oorzaken van dit probleem is volgens de hoofdinspecteur dat gemeenten zeer verschillend met asbestverwijdering omgaan. Gemeentebesturen hebben vaak onvoldoende know how in huis en geven geen prioriteit aan het volgens voorschrift verwijderen en opslaan van asbest.

Minister Pronk en staatssecretaris Remkes van VROM wilden geen reactie geven. Een woordvoerder bevestigde dat het ministerie tot nu toe niet berekend heeft hoeveel asbest met de sloopplannen van Remkes is gemoeid.