Argos

Schaderegeling kokkelvisserij (deel 2)

Argos

Schaderegeling kokkelvisserij (deel 2)

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Visserij besluit binnenkort hoe hoog de schadevergoeding moet zijn voor de kokkelvissers. Sinds begin dit jaar mogen die niet meer op kokkels vissen in de Waddenzee. Een door Veerman ingestelde adviescommissie concludeerde vorige maand dat de schade voor de sector 105 miljoen euro bedraagt.
Maar is dat bedrag en de schadevergoeding die daarop is geënt, wel reëel? Hoe is het tot stand gekomen? Welke rekenmethode is gehanteerd? Verschillende natuur- en milieuorganisaties en ook wetenschappers zetten vandaag vraagtekens bij de hoogte van het schadebedrag. “Eenzijdig en slecht werk,” zo schrijft de milieubeweging vandaag aan minister Veerman.
---

Minister Veerman van Landbouw ligt onder vuur wegens onduidelijkheid over het beheer van zijn boerderijen. Er zijn nieuwe documenten boven tafel gekomen over de manier waarop de minister zijn zakelijke belangen heeft geregeld. Opmerkelijk genoeg eisen niet alleen de oppositiepartijen opheldering van de CDA-minister, maar neemt ook coalitiegenoot VVD harde woorden in de mond. Woordvoerder Gert-Jan Oplaat van de VVD-Tweede Kamerfractie zegt vanochtend in de Volkskrant zelfs: "Of Veerman bedriegt, óf schijn bedriegt." Dat vraagt om een reactie van die andere regeringspartij, het CDA. Gerard Legebeke praat met Joop Atsma van de CDA-Tweede Kamerfractie.
---