Argos

Taalanalyse

Argos

Taalanalyse

De Nationale Ombudsman heeft deze week het bureau ‘Land en Taal’ van de IND veroordeeld. Dat bureau voert sinds 1999 taalanalyses uit om de herkomst van asielzoekers te onderzoeken. Er werken 45 taalanalisten, die worden ondersteund door drie wetenschappelijk geschoolde linguïsten. De nog ongepubliceerde rapportage van de Ombudsman betreft asielzoekers uit Armenië, die zeggen afkomstig te zijn uit Azerbeidzjan. Volgens de taalanalist van de IND is dit niet waar. Maar een contra-expertise, die nota bene op verzoek van de IND zélf is uitgevoerd, geeft de IND ongelijk. Vervolgens heeft de IND die contra-expertise terzijde geschoven. De klacht daarover is nu door de Nationale Ombudsman gegrond verklaard.

Wat zegt dit over de methode van taalanalyse die de IND hanteert? Is die wetenschappelijk verantwoord? Of gebruikt de IND de taalanalyse als instrument om vreemdelingen te weren?