Argos

Duurzame Exportkredietverzekeringen

Argos

Duurzame Exportkredietverzekeringen

Handel met risicolanden vereist een kredietverzekering bij de Nederlandse Staat. Verzuimt de afnemer in het buitenland te betalen, dan neemt de Nederlandse overheid via een zogeheten exportkredietverzekering het risico op zich. Op die manier wordt export gestimuleerd. Maar niet alleen uitvoer van civiele goederen, ook wapenexport wordt op die manier ondersteund . Volgens het nieuwe kabinet is de exportkredietverzekering onlosmakelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar kan dat wel als ook wapenexporten worden gesteund? En hoe gaan andere Europese landen met dat dilemma om? Een gesprek met Jan Marinus Wiersma, lid van het europarlement voor de Pvda en lid van de commissie Veiligheid en Defensie en Wendela de Vries van de Campagne tegen Wapenhandel.

Klinkende Munt
De financieel-economische rubriek met ex-Robeco topman Jaap van Duijn.